Staatssecretaris voor buitenlandse handel en investeringen

Staatssecretaris voor buitenlandse handel

De export vertegenwoordigt 2/3 van het BBP van het Brussels Gewest en 45% van de Brusselse export bestaat uit diensten en de Brusselse economie bestaat voor 90% uit diensten. De groeimarge is bijgevolg aanzienlijk wat betreft de export voor de Brusselse bedrijven. Bovendien heeft elke euro die wordt uitgegeven door de overheid ter ondersteuning van de buitenlandse handel gemiddeld een directe multiplicator van 87, hefboomeffecten niet meegerekend.

Buitenlandse investeringen in Brussel aanmoedigen is een andere belangrijke uitdaging. Brussel is de tweede belangrijkste Belgische stad voor de buitenlandse investeerder. Ze behoort ook tot de top 6 van de meest aantrekkelijke Europese hoofdsteden. Gemiddeld worden per buitenlands investeringsproject in Brussel 2 banen gecreëerd. 

Rationalisering : de Brusselse krachten bundelen

Eén enkele Brusselse pool  die alle ondernemingen advies verstrekt, met inbegrip van de bedrijven die willen exporteren of zich in Brussel willen vestigen. Dit project hebben Didier Gosuin en Cécile Jodogne opgestart. Het nieuwe gewestelijk agentschap zal alle belanghebbenden op eenzelfde plaats verzamelen, met inbegrip van Brussel Invest & Export (BIE). 

Met de herziening van de begeleidingsmaatregelen voor bedrijven hebben de Ministers de intentie om de diensten te rationaliseren. 3 verschillende instanties – BI&E, Atrium en Impulse – zullen worden geïntegreerd in een nieuwe structuur om overlappingen te vermijden, synergie te creëren ten behoeve van de ondernemingen en om schaalvoordelen te realiseren.

Een rationalisering voor meer soepelheid en meer transparantie 

Nieuwe financiële steunmaatregelen voor de export

Staatssecretaris Cécile Jodogne wenst de steunmaatregelen voor export te vereenvoudigen. Een herziening van de financiële steunmaatregelen is voorzien voor het eind van de legislatuur. Op dit ogenblik worden studies uitgevoerd op basis van de volgende 5 aandachtspunten :

 1. effectieve inachtneming van de ontwikkelende behoeften van de KMO’s ;
 2. zorgvuldige selectie van de begunstigde bedrijven om de economische impact van de steunmaatregelen te optimaliseren ;
 3. verhoogde steun aan nieuwe exporteurs (de starters) en aan de kleine ondernemingen (ZKO) ;
 4. meer vrijheid voor bedrijven in het gebruik van de beschikbaar hulpmiddelen in functie van hun behoeften;
 5. een vereenvoudigde methode van vergkostenvergoeding, voornamelijk gebaseerd op forfaitaire bedragen. 

De Brusselse export stimuleren dankzij de instrumenten voorzien door Brussel Invest & Export :

 • het jaarlijks collectief actieplan;
 • de individuele begeleiding op maat;
 • het netwerk van 92 economische en handelsattachés;
 • de financiële steunmaatregelen en de opleidingsprogramma’s.

4 aandachtspunten hebben tot specifieke acties geleid :

Lijst met steunmaatregelen voor export en krachtlijnen

Onze bedrijven valoriseren bij buitenlandse kopers

Buitenlandse delegaties van kopers aanwezig in Brussel worden per sector gekoppeld aan onze bedrijven. Voorbeelden:

 • 25 kopers, 15 investeerders en journalisten, allemaal uit het buitenland, hebben Brusselse ondernemingen ontmoet tijdens de Brussels Digital Week in oktober 2016.
 • In september 2016 mocht Eat! Brussel 10 buitenlandse kopers en 4 journalisten van de buitenlandse en internationale pers verwelkomen.
 • Meer dan 300 buitenlandse deelnemers zijn al ingeschreven voor Realty Brussels (vastgoedsector - mei 2017).

 

BREXIT en aantrekkelijkheid van Brussel

Ons Gewest is een erkende wereldpool en HET Europees beslissings- en expertisecentrum voor 3 sectoren : juridische sector, consultancy en financiële sector.  De Brexit zou dit voordeel kunnen bevestigen.

In deze context neemt Cécile Jodogne 5 maatregelen om de aantrekkelijkheid van Brussel te verhogen voor de buitenlandse investeerders. Commerce Extérieur - Berlaimont

 1. Prospectie van de TOP 100 van Britse bedrijven die zaken doen met de EU, vooral in de digitale sector, de farmaceutische sector en de fintech waar Brussel over de nodige troeven beschikt.
 2. Gezamenlijke evenementen met de kamers van koophandel gevestigd te Londen.
 3. Organisatie van een seminarie met Febelfin “Brussel, aantrekkelijke pool voor de spelers van de internationale financiële sector”.
 4. Organisatie van een Seminarie “Financiën”.
 5. “High-Tea” in Londen : juristen, consultants en financiële experten zullen hun vaardigheden en diensten voorstellen aan de Engelse industriëlen.

Een internationaal actieplan, in het Verenigd Koninkrijk en in Brussel

Na het referendum en tot de daadwerkelijke uittreding van het VK, is er voor de komende twee jaar een periode van onzekerheid. Voor België, en Brussel in dit geval, is het belangrijk alert te blijven voor de ontwikkelingen en vooral pro-actief te zijn bij het in kaart brengen van opportuniteiten.  Actie dient ondernomen te worden zowel op vlak van export als wat buitenlandse investeringen betreft. 

Buitenlandse investeringen in Brussel

De strategie beoogt ook een bevordering van de buitenlandse investeringen op het grondgebied van het Gewest. Buitenlandse ondernemingen en internationale organisaties moeten geïdentificeerd  en overtuigd worden om zich in het Brussels gewest te vestigen en moeten de nodige begeleiding krijgen bij hun vestiging. Brussel beschikt over de nodige troeven. Ze is de plaats bij uitstek voor de logistieke centra en/of de lobbying van multinationals die tot de Europese markt willen toetreden.

De Staatssecretaris wil ervoor zorgen dat deze investeringen effecten hebben voor het Gewest, met de volgende twee parameters op het scorebord : 

 • Realisatie van een meerwaarde wat betreft groei en/of het scheppen van werkgelegenheid ;
 • Erop toezien dat de diversificatie van het aanbod niet concurreert met onze plaatselijke KMO’s.

Hier vindt u meer info met betrekking tot de aanpak voor de uitbreiding van prospectie  en de acties gericht op nieuwe doelgroepen.

Bevordering van het imago van Brussel en Buitenlandse Handel

Het imago van Brussel vloeit voort uit het werk dat verricht wordt doorheen al onze acties in buitenlandse handel en is een doelstelling dat tijdens al onze economische missies voorop wordt gesteld. De vertegenwoordiging van het Gewest en het onderhoud van de internationale netwerken zijn essentieel voor de erkenning van onze troeven en kwaliteiten. logo be.brussels

Om voordeel te halen uit de specifieke middelen die het Gewest investeert om het imago van Brussel te verbeteren en dus de aanwezigheid van Brussel Invest & Export te versterken, maken wij maximaal gebruik van de bestaande structuren en van de soms reeds geplande acties in buitenlandse handel en geven we daarbij extra impulsen.

Cécile Jodogne heeft drie maatregelen in Buitenlandse Handel ingevoerd om het imago van Brussel te verbeteren.

De economische missies in het buitenland

De steun aan Brusselse bedrijven in het buitenland krijgt ook vorm via de deelname aan economische, prinselijke of Staatszendingen. De economische en handelsrelaties worden versterkt met partners met wie we bijzondere banden hebben, waaronder die van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, van het Afrikaans continent, van China en Japan.

Tijdens deze evenementen en buitenlandse zendingen gaat een bijzondere aandacht naar de belangrijke sectoren van de Buitenlandse Handel : stedenbouw, de audiovisuele sector, arbitrage, de “levenswetenschappen”, ICT, voeding, horeca enz.

Buitenlandse Handel - Economische missies in het buitenlandSinds het begin van de legislatuur hebben reeds verschillende prinselijke en economische zendingen  plaatsgevonden: Marokko – China – Cuba – Canada - Jordanië en Libanon - Brussels Days van de Expo in Milaan – Japan - Nagoya en Tokio - Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten - Kuala Lumpur en Singapore - Peru – Colombia en Texas.

 

Brussel Invest & Export

De begeleiding van ondernemers die zich ontwikkelen in het buitenland en van bedrijven die investeren in het Brussels Gewest krijgt concreet vorm dankzij het economisch uithangbord BI&E. In 2015 werden 94 gepland om de Brusselse export en de buitenlandse investeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten.

Logo BIE

Publicaties van Brussel Invest & Export (meer info op hun website)

 

Het Franstalig zakennetwerk ontwikkelen

Met 16% van het wereldwijde BBP en 7% groei zijn de Franstalige en francofiele landen een belangrijke economische kracht. Statistische studies tonen aan dat eenzelfde taal spreken bevorderlijk is voor de intensivering van de handelsstromen. 

1/3 van de 90 acties opgenomen in  het plan 2016 van BI&E heeft betrekking op Franstalige landen.

Cécile Jodogne heeft verschillende handelsmissies geleid in Canada, Libanon, Marokko, Frankrijk en Tunesië en 2 missies zijn gepland in Afrika ten zuiden de Sahara. Ze heeft contacten ontwikkeld met het Franstalige Business Forum, het economische orgaan van de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

World globe