Staatssecretaris voor brandbestrijding en dringende medische hulp - DBDMH

Brandweer en dringende medische hulp : onmisbaar voor onze veiligheid en gezondheid

Om en bij de 1200 ambtenaren staan 24u/24 in voor een essentiële dienstverlening voor de veiligheid en de gezondheid van ongeveer 200.000 Brusselaars en 400.000 pendelaars. Meer dan 240 keer per dag rukken onze brandweerlieden-ambulanciers uit uit één van de 8 kazernes op een dichtbevolkt stedelijk gebied van 161 km².

Logo DBDMHDe Staatssecretaris heeft een duidelijke koers uitgezet : een globale visie voor een beter beheer van alle bronnen. Statutaire hervormingen en organisatorische herzieningen zijn lopende.

Een unieke directie met aan het hoofd een brandweerman officier dienstchef om de bevelvoering te vereenvoudigen. De structurele hervorming gestemd door het Parlement zal in 2017 ten uitvoer worden gelegd. De gevolgen hiervan : een duidelijk organigram, een versterkte samenwerking met de andere zones. Dit is de grootste hervorming en modernisering van de DBDMH in bijna 20 jaar !

Hervorming van de Noodcentrale 112

Van het opnemen van oproepen tot de opvolging ervan, dit fundamentele onderdeel  voor het goede verloop van de interventies werd geconsolideerd.

Hervorming noodcentrale 112Sinds het begin van de legislatuur werd bijzondere aandacht besteed aan organisatie, omkadering en procedures. Maar daar blijft het niet bij. In 2016 zijn 8 ambtenaren de dertigtal centralisten komen vervoegen en in 2017 zullen er nog eens 5 bijkomen.

Cécile Jodogne is zich bovendien bewust van de noodzaak om een perfecte samenwerking tot stand te brengen tussen alle hulpdiensten van het land en neemt de Brusselse 112 op in deze reflectie met de andere nationale oproepcentrales.

 

Gerenoveerde kazernes en nieuwe kazernes

Aangepaste  kazernes en kazernes in goede staat zorgen voor een nog betere werking van de Brusselse brandweerdienst en zullen bijdragen tot het welzijn van de ambtenaren.

Renovaties - Kazerne Cité

Dankzij een uitgebreide audit werd een lijst met uit te voeren werken opgesteld en opgenomen in een meerjarenplan voor de kazernes van de Brusselse brandweer. Dit plan – de eerste in zijn soort – werd zopas afgewerkt. In de 8 kazernes en voorposten zullen verschillende renovatiewerken plaatsvinden.

De Staatssecretaris wil de interventietijd blijven verbeteren door de vestiging van de kazernes te optimaliseren rekening houdend met de evolutie van de stad : nieuwe wijken, bevolkingstoename en congestie van de wegen. 

Op basis van de lopende analyses zal een strategische visie kunnen worden vastgesteld voor de vestiging van alle posten, zodanig dat over het gehele Brusselse grondgebied eenzelfde interventiesnelheid van de brandweerlieden-ambulanciers bereikt kan worden.

femmes pompiersDe kazerne Cité, die recent werd ingehuldigd, heeft uiting gegeven aan deze wens en registreerde al meer dan 4000 interventies (nov. 2016).

Vereenvoudiging van de stedenbouwkundige – en milieuvergunningen (advies van de dienst preventie van de DBDMH)

Zich richten tot één enkele contactpersoon, gemeente of Gewest is veel eenvoudiger. Tot op heden dienden dossiers opgevolgd te worden van de DBDMH tot aan de vergunning verlenende overheid. Een enkele stap voor de aanvrager en een vollediger dossier voor de DBDMH zijn aanzienlijk voordeliger. 

Voor het advies van de dienst preventie van de DBDMH wordt een termijn van 30 of 60 dagen vastgelegd, in functie van de complexiteit van het dossier. Op die manier weet de aanvrager wat hij kan verwachten. Bovendien volgt het dossier haar beloop voor wat de andere aspecten betreft bij uitzonderlijke overschrijding van het termijn.

Burgerparticipatie, hulpverlening bij rampen en dringende medische hulp

12 gratis opleidingsdagen werden georganiseerd om burgers te helpen "beter te reageren” in noodsituaties. Na de aanslagen, bood Cécile Jodogne een antwoord op een verwachting van de burgers. 2.000 mensen namen deel aan deze opleidingscyclus.

pictogram opleiding noodsituaties - rode kruis

Jonge Brusselse ontwikkelaars hebben tijdens een Hackathon voor burgers georganiseerd door “Molengeek” 5 applicaties ontwikkeld om de hulpdiensten te helpen. De DBDMH heeft actief deelgenomen aan de voorbereiding en vandaag gaat de samenwerking verder zodat deze tools geïntegreerd kunnen worden in de dienstverlening naar de burgers.

Aanwerving brandweerlieden-ambulanciers van Brussel

Bijkomende informatie over aanwervingen – binnenkort beschikbaar

Cécile Jodogne en officiers van de DBDMH - groepsfotoStaatssecretaris Cécile Jodogne omringd door de officiers van de DBDMH