Reactie op en deelname aan burgerinitiatieven

Opleidingen "Reageren in noodsituaties"

De DBDMH en het Rode Kruis hebben een opleidingscyclus georganiseerd voor het grote publiek om tegemoet te komen aan een vraag van de burgers ontstaan in de nasleep van de aanslagen van 22 maart. De belangrijkste vraag die er beantwoord wordt is “wat moet of kan ik doen bij een ramp?”.

De opleidingen « Reageren in noodsituaties » werden georganiseerd gedurende 6 weekends, hetzij 12 dagen in totaal, tussen zaterdag 28 mei 2016 en zondag 3 juli 2016. Gezien het succes van de eerste cyclus wordt erover nagedacht om een permanent karakter te geven aan dergelijke opleidingen die de burger kunnen helpen bij rampen of in noodsituaties.  Er is echter wat tijd nodig om na te denken over de vorm, de inhoud, de locatie en de frequentie (…) van deze opleiding, waarbij het niet de bedoeling is om er een “klassieke” EHBO-opleiding van te maken. Er bestaan immers al genoeg verenigingen die geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om hulpverlener te worden.

 

Applicaties voor dringende hulp naar aanleiding van de Hackathon MolenGeek

We benadrukken het succes van de hackaton van de coworkingcentrale MolenGeek die de steun van de Staatssecretaris krijgt en waaraan ze zelf ook heeft deelgenomen. Jonge ontwikkelaars zijn een weekend lang bijeengekomen om web- en media-applicaties te ontwikkelen voor de hulpdiensten. De ambtenaren van de DBDMH hebben zich ten volle geëngageerd in dit proces door deel te nemen aan voorbereidende vergaderingen en door achteraf de ontwikkelaars te ontvangen in hun hoofdkazerne om samen te bekijken hoe deze aanvullende applicaties geïntegreerd kunnen worden in de diensten van de oproepcentrale.