De opleidingen inzake eerste hulp ten behoeve van het publiek

Séance du: 
dinsdag, 12 juli, 2016
Question posée par: 
Dhr. Abdallah Kanfaoui
Bref aperçu de la réponse de Cécile Jodogne: 

[...]Na de aanslagen van 22 maart vroegen heel wat burgers zich af wat ze in een noodsituatie moeten of kunnen doen. Daarom stelde ik op de buitengewone ministerraad van 28 april 2016 voor om korte, gratis opleidingen te organiseren. Dat voorstel werd positief onthaald en kort daarna ging ik met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) aan de slag om een opleidingencyclus voor het grote publiek te organiseren. [...]

De DBDMH zette bij elke opleidingsdag vijf brandweermannen-ambulanciers en een brandweerwagen in. Die laatste stond in de straat geparkeerd, wat de communicatie over de opleiding bevorderde. De opleidingencyclus werd gespreid over zes weekends. Dagelijks werden er meerdere sessies van twee uur gegeven, met als doel de burger informatie te geven over hoe hij het best reageert in een noodsituatie. Niet alleen bij aanslagen, ook bij andere rampen komt die informatie van pas. Daar hebben de lesgevers duidelijk op gewezen  [...]

De opleiding was met andere woorden rond vier thema's opgebouwd: je in veiligheid brengen, je verstoppen (bij een aanslag), de hulpdiensten bellen en zodra je veilig bent, hulp bieden. Het was niet de bedoeling om de deelnemers in twee uur tijd op te leiden tot volleerde hulpverleners. Om een Europees brevet voor eerste hulp (EBEH) te krijgen, moet je een opleiding van vijftien uur hebben gevolgd. In dit geval maakten de deelnemers kennis met de aan te kweken reflexen. De enige voorwaarde om de opleiding te mogen volgen, was dat je minstens vijftien jaar oud moest zijn. Vooraf inschrijven was niet nodig.  [...]

Er vindt in oktober en november van 2016 dan ook een nieuwe lessenreeks plaats. Tegelijkertijd bestudeert een werkgroep vanaf september de mogelijkheid om in 2017 en daarna door te gaan met de opleiding. 

 

Domaine interpellation: 

Brandbestrijding en dringende medische hulp

Interpellations parlementaires et réponses dans le domaine de l'aide médicale urgente et de la lutte contre les incendies.