Het gebruik van de telediagnose door dr DBDMH

Séance du: 
dinsdag, 12 juli, 2016
Question posée par: 
Mevrouw Dominique Dufourny
Bref aperçu de la réponse de Cécile Jodogne: 

[...]

Een PIT-ziekenwagen houdt het midden tussen een gewone ziekenwagen en een mobiele urgentiegroep (MUG). Er rijdt geen arts mee, wel verpleegkundigen. De DBDMH heeft de evolutie van het door Innoviris ondersteunde project op de voet gevolgd. Zebra Academy is overigens zijn product al volop aan het promoten. 

Door het systeem in nog eens twee ziekenwagens te installeren, kan de DBDMH het in ongeveer 80% van zijn interventiesector gebruiken. Dat volstaat voor het onderzoek en de analyse van de resultaten die het onderzoek oplevert. De vraag is waar het geld voor die twee extra installaties vandaan moet komen. Het gaat om een bedrag van 72.000 euro. De beslissing om het project naar vijf ziekenwagens uit te breiden, is nog niet genomen. Alle 22 ziekenwagens van de DBDMH met telegeneeskunde uitrusten, zou 792.000 euro kosten. Het systeem werd echter nog niet voldoende bestudeerd om nu al te kunnen uitmaken of het nodig is om het in alle ziekenwagens te installeren. De studie zal uitwijzen hoeveel ziekenwagens uitgerust moeten worden met telegeneeskunde om het systeem op het volledige Brusselse grondgebied te kunnen inzetten. Wanneer die installatie zal gebeuren, ligt nog niet vast, aangezien een aantal technische en financiële aspecten nog niet in orde is. Bovendien moet de DBDMH toestemming krijgen van de FOD Volksgezondheid.  

[...]

Domaine interpellation: 

Brandbestrijding en dringende medische hulp

Interpellations parlementaires et réponses dans le domaine de l'aide médicale urgente et de la lutte contre les incendies.