De aanwerving van personeel bij de DBDMH

Séance du: 
dinsdag, 12 juli, 2016
Question posée par: 
Dhr. Vincent De Wolf
Bref aperçu de la réponse de Cécile Jodogne: 

De DBDMH moet niet alleen voldoende personeel hebben, het is ook belangrijk dat je altijd de juiste man of vrouw op de juiste plaats inzet. In december 2015 werd al een personeelsplan aangenomen. Momenteel wordt dat plan aangepast. Dat gebeurt niet alleen omdat de buitengewone ministerraad van 28 april 2016 besliste om het personeel van de DBDMH uit te breiden, maar ook omdat de prioriteiten bij de aanwervingen werden aangepast.  [...]

Binnenkort worden twee personeelsleden van de DBDMH tot officier bevorderd. Zij vervangen twee officieren die met pensioen gaan. Verder loopt er een aanwervingsprocedure voor officieren. Voor het einde van het jaar zouden er twaalf extra officieren moeten zijn aangenomen. Ook voor hen wordt een wervingsreserve ingevoerd die drie jaar geldig blijft. Voorts wordt de brandweer met experts versterkt. Het gaat meer bepaald om ingenieurs die voor de preventiedienst zullen werken. De aanwervingsprocedure start zodra het aangepaste personeelsplan aangenomen is. De aanwervingsprofielen zijn nauwkeurig bepaald. Ingenieurs en ingenieurs-architecten zorgen voor de preventiedossiers, een ingenieur wordt verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestekken en twee autocadtekenaars zorgen voor de uitvoering, de follow-up en de uitwerking van de nood- en interventieplannen. [..]

Zolang de samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid niet rond is, kunnen er geen gemandateerde bestuurders worden aangenomen. We zitten echter op het goede spoor om zo'n overeenkomst te bereiken. Zodra die getekend is moeten de wetgevende teksten voor de concrete uitwerking van de hervorming van de DBDMH nog worden aangenomen. Pas daarna kan een oproep tot kandidaatstelling worden gedaan.  

 

Domaine interpellation: 

Buitenlandse handel en investeringen

Interpellations parlementaires et réponses dans le domaine du commerce extérieur et des investissements.