Hub.brussels : krachtige steun voor Brusselse ondernemingen

woensdag, 17 oktober, 2018

hub.brussels ondertekening beheersovereenkomstOp dinsdag 16 oktober werd het beheerscontract van hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, officieel ondertekend.

Voor Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Minister van Tewerkstelling en Economie, Didier Gosuin, was het de gelegenheid om de balans op te maken van de hervorming van het agentschap, een unieke entiteit die voortvloeit uit de fusie van Atrium, Impulse en BIE.

“Onze visie op lange termijn bestaat erin van Brussel het aantrekkelijkste Europese grondgebied te maken voor ondernemerschap en voor de ontwikkeling van economische activiteiten” verklaart Cécile Jodogne. Na de verschillende belanghebbenden te hebben geraadpleegd, of het nu gaat om personeel of sociale partners, hebben twee bijzondere ambities geleid tot de opmaak van de beheersovereenkomst. De eerste is de ontwikkeling van een bredere ondernemerschapscultuur. Met name voor de jongeren, vrouwen, werkzoekenden, ongeacht hun afkomst. De tweede is de valorisatie van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Uit deze twee richtlijnen komen de opdrachten en strategische doelstellingen voort.

- Opdracht 1:  Ondernemingen in België en in het buitenland begeleid. Brusselse economische projecten en hun initiatiefnemers adviseren, de nodige hulpmiddelen aanreiken en begeleiden opdat ze succesvol worden in het Gewest en in het buitenland, en dit gedurende de verschillende fasen van de levenscyclus van een onderneming.

- Opdracht 2 : De omgeving stimuleren en investeringen aantrekken. Nieuwe economische, technologische en investeringsopportuniteiten in het Gewest en in het buitenland ontdekken, aanwakkeren, opstarten en aantrekken.

- Opdracht 3 : De overheid ondersteunen. De overheid helpen om een voluntaristisch economisch beleid te realiseren en een bemoedigend ondernemerschapsklimaat te verzekeren, met name door sensibiliseringsacties in het Gewest en in het buitenland.

 “Onze bedoeling is dat elke vrouw of man die ernaar streeft, haar of zijn potentieel kan ontwikkelen en een eigen bedrijf kan oprichten in het Brussels Gewest", benadrukt Cécile Jodogne. Bovendien voegt ze eraan toe: "Ik hoop dat elk bedrijf met internationaal ontwikkelingspotentieel wordt geïdentificeerd en ondersteund zodat het succes kan boeken in het buitenland. Het Agentschap krijgt  immers de opdracht om Brusselse bedrijven te sensibiliseren en zo goed mogelijk te ondersteunen bij duurzame ontwikkeling, en op die manier hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te versterken, voor een harmonische economische ontwikkeling van ons Gewest. Met dit nieuwe agentschap hebben we getracht om u hiertoe optimaal uit te rusten."