Brusselse expertise in duurzaam bouwen: ontmoeting met Washington DC

donderdag, 25 oktober, 2018

duurzaam bouwenWe maken ons meer dan ooit zorgen over het belang van het klimaat. In Brussel staan we aan de top in bepaalde sectoren die met deze mondiale uitdagingen te maken hebben. Daarom stelde Staatssecretaris Cécile Jodogne de Brusselse gewestregering voor de Brusselse ervaring en expertise op het vlak van duurzaam bouwen in de schijnwerpers te zetten.

Dit wordt voortaan immers in het buitenland gewaardeerd en erkend. We willen het succes van onze “door passiefbouw geïnspireerde” reglementering nog verder uitbreiden maar eveneens onze professionals uit de sector ondersteunen om hun knowhow op de internationale markt uit te dragen.

Sinds 2015 past het BHG een norm toe die geïnspireerd is op de passiefstandaard voor nieuwbouw en met nieuwbouw gelijkgestelde gebouwen (“EPB 2015” en “EPB 2017” genaamd). In het stedelijk gebied is het vooral de bouwsector (60 tot 70%), gevolgd door het vervoer (20-25%), die verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen en die aangepakt moet worden. Deze strategie beoogde dus een antwoord te bieden op de milieudoelstellingen van het Gewest en er tegelijk over te waken dat er in Brussel een maximale tewerkstelling en economische activiteit plaatsvinden die met de gegeven impulsen verbonden zijn.

Dit beleid had eveneens tot gevolg dat de professionals van de sector spitstechnologie op het vlak van duurzaam bouwen hebben ontwikkeld

Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober ontvangen we een delegatie van Washington DC die het voorbeeld van het Brusselse succes op dit vlak wil volgen. Deze delegatie zal de verschillende actoren van het Gewest ontmoeten die zowel uit de overheidssector als uit de privésector afkomstig zijn. De promotie van onze reglementering en van onze expertise evenals de bestendiging van onze bekendheid dient dus een drievoudig doel:

  • Op klimaatvlak kan de Brusselse ervaring andere steden inspireren en helpen om de uitstoot van hun gebouwen te verminderen en zo bijdragen tot de vermindering van de klimatologische en ecologische voetafdruk op een globale schaal.
  • Op economisch vlak is er een evident belang om de diensten van onze Brusselse architecten, studiebureaus en constructeurs te bevorderen en de knowhow die hier verworven wordt te valoriseren om de uitvoer van dit soort diensten te verhogen.
  • Op het vlak van internationaal imago spreekt het belang voor zich om de bekendheid van het Brussels Gewest als pioniersstad te versterken in een essentieel innoverend aspect van de strijd tegen klimaatverandering,.

Vanaf 2019 zijn er niet minder dan 8 acties in het buitenland gewijd aan duurzaam bouwen die op mijn vraag door hub.brussels georganiseerd zullen worden. Daarnaast zullen 17 economische missies uit verschillende sectoren een luik “duurzaam bouwen” omvatten.

Ontvangen we een delegatie vans Waschington DCParallel met deze concrete acties op het terrein heb ik hub.brussels gevraagd een diepgaand onderzoek te voeren om 

  • in kaart te brengen in hoeverre er in de verschillende regio’s van de wereld een vraag naar dergelijke diensten bestaat;
  • te werken aan de creatie van “waardenketens” die samengesteld zijn uit Brusselse spelers van de sector om het aanbod in het buitenland van globale oplossingen made in Brussels op het vlak van duurzaam bouwen te vergemakkelijken.