Brussels Days 2018 : Washington DC en New York

zaterdag, 19 mei, 2018

Zondagnamiddag ontvangt Cécile Jodogne in Washington DC de deelnemers van de Brussels Days (1). De eerste seminaries zijn reeds voorzien op maandag 21 mei in de ochtend.

Na Japan in 2016 en Berlijn vorig jaar, strijken de Brussels Days dit jaar neer aan de Oostkust van de Verenigde Staten. Een veertigtal economische spelers neemt deel aan deze missie van 5 dagen in Washington DC en New York.

Rudi Vervoort, minister-president, en Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, leiden de missie.

Betrokken sectoren en opportuniteiten

 “De Verenigde Staten zijn in termen van export van goederen met voorsprong de belangrijkste niet-Europese handelspartner van het Brussels Gewest” merkt Cécile Jodogne op, en benadrukt daarbij hun vooraanstaande plaats voor advies- en engineeringdiensten, die mee de motor vormen van de Brusselse export.

Voor deze 13de editie hebben Brussel Invest & Export (hub.brussels), Visit.brussels en Brussels International,  de stuwende krachten achter deze Brusselse dagen, een goed gevuld en gevarieerd programma uitgewerkt.

De Brussels Days zullen in het teken staan van het toerisme, ecologisch verantwoord bouwen, de nieuwe technologieën, de creatieve industrieën (mode & design) en de gastronomie.

Gedurende deze missie zullen mensen uit verschillende Amerikaanse beroepssectoren en potentiële investeerders de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan verschillende seminaries over thema’s die in de kijker worden gezet.

Dialoog van stad tot stad

Het Gewest wenst de samenwerkingsbanden met deze twee vooraanstaande Amerikaanse steden te versterken, zowel op economisch als op toeristisch vlak, dankzij de actie van de gewestelijke operatoren Visit.brussels, Brussels International en hub.brussels (Brussel Invest & Export).

Officiële ontmoetingen zowel met federale agentschappen als New Yorkse overheden staan ook op de agenda. Die moeten het mogelijk maken om van stad tot stad een dialoog aan te gaan om gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen rond thema’s zoals veiligheid (ontmoeting met de FBI) en duurzame ontwikkeling (NY Mayor’s Office).

Tot slot zal tijdens business-to-business meetings en allerlei artistieke evenementen nadrukkelijk de aandacht gevestigd worden op de troeven die ons Gewest te bieden heeft. Het is de bedoeling om een gunstig klimaat voor contacten tussen plaatselijke en Brusselse gesprekspartners in stand te houden en het imago van Brussel te versterken.

Cécile Jodogne - “De betrekkingen die Brussel, Washington DC en New York met elkaar kunnen onderhouden, zijn van groot belang voor onze buitenlandse handel met de Verenigde Staten. Het is volgens mij essentieel om een duurzaam karakter te geven aan de bekendheid die we via de officiële en economische ontmoetingen tijdens de Brussels Days opbouwen voor onze ondernemingen en het Gewest. Met de evenementen die we organiseren, zetten we ontegensprekelijk een nieuwe stap in de versterking van de economische betrekkingen tussen Brussel, Washington DC en New York. Dankzij onze initiatieven krijgen onze ondernemingen de kans om betrouwbare potentiële partners te vinden.“

 

---

 

(1) Ter herinnering : de Brussels Days worden elk jaar georganiseerd door het Brussels Gewest, afwisselend in de EU en in het buitenland. Een  krachtig instrument om onze economische, toeristische, artistieke, culturele troeven op de voorgrond te plaatsen en de levenskwaliteit in Brussel in de kijker te zetten.