Minister van de brusselse franstalige regering

Cécile Jodogne, Minister van de Brusselse Franstalige RegeringMeer dan één miljoen Franstaligen in Brussel komen in hun dagelijkse leven in aanraking met de Franstalige Brusselse overheidsdienst.

Deze overheidsdienst, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), beheert materies die de Franstalige Brusselaars rechtstreeks aanbelangen : beroepsopleiding, onderwijs, bijstand aan mindervaliden, sociale zaken, gezondheidsbeleid, sociale cohesie, toerisme, cultuur, sportinfrastructuur, enz.

Minister Cécile Jodogne is bevoegd voor Gezondheid en Openbaar Ambt

Als Minister van Openbaar Ambt beheert ze de volgende materies : informatica, human ressources en erfgoed.  Als Minister van Gezondheid zijn haar bevoegdheden met name : gezondheidsbeleid, preventieve geneeskunde of nog de communautaire actie in de sector van de mentale gezondheidszorg.

Voor deze ambtstermijn staan grote dossiers op de agenda van de Franstalige Brusselse Regering, waaronder de bevordering van de volksgezondheid, de administratieve vereenvoudiging, de modernisering van de administratie en haar instrumenten, en niet in de laatste plaats, de invoering van de 6de staatshervorming.