Duurzame ontwikkeling bij de Brusselse Brandweer

Zelfs de Groenen, die mij voorgingen in het beheer van de dienst van de Brusselse Brandweer, hadden niets gedaan voor een milieuvriendelijke werking !

Om de basiscriteria van duurzame ontwikkeling in het management toe te passen, moest alles worden gedaan. Enkele maatregelen die werden genomen :

  • De milieuvergunningen van de kazerne worden allemaal geregulariseerd.
  • De nieuwe kazerne Delta en Anderlecht integreren sterke duurzaamheidscriteria.
  • De vervanging van oude verwarmingsketels staat dit jaar op het programma, net zoals in de stafkazerne. Dit zal  zorgen voor een lager verbruik ... en minder storingen.
  • Zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van de Stafkazerne.
  • Dankzij de bedrijfsvervoerplannen zal de mobiliteit van de personeelsleden worden verbeterd. Elektrische dienstfietsen zullen worden aangekocht.
  • Dit jaar wordt een eco-manager aangeworven.