Contact

KABINET VAN CECILE JODOGNE

Staatssecretaris van het Brussels Gewest 
en Minister van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

Botanic Building
14de verdieping – Sint-Lazaruslaan 10
1210 Brussel – België (plan hieronder)
Tel. +32(0)2 517 12 59 – Fax +32(0)2 511 54 64

Kabinet van de Staatssecretaris Cécile Jodogne, Lijst van medewerkers per bevoegdheid 

Om ons te contacteren 

CAPTCHA
Om veiligheidsredenen, gelieve onderstaande verificatie te willen bevestigen

De gegevens die wij van u ontvangen via bovenstaand formulier en die de gebruikelijke Email link vervangt, zijn uitsluitend bedoeld om te reageren op uw contactverzoek. Ze worden niet gearchiveerd of a fortiori gebruikt voor andere doeleinden. Uw gegevens worden verwijderd van de lijst zodra uw verzoek is verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om deze wettelijke vermelding te wijzigen teneinde eventuele bijkomende normen of aanvullende bepalingen toe te passen die zouden voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving als gevolg van de toepassing van de AVGB van de Europese Unie. Gebruiksvoorwaarden van de website jodogne.be raadplegen.