Buitenlandse handel en investeringen

Interpellations parlementaires et réponses dans le domaine du commerce extérieur et des investissements.

De gevolgen van de brexit voor de Brusselse economie en werkgelegenheid

donderdag, 7 juli, 2016
Question posée par: 
Dhr. Paul Delva

[...]

Volgens de databank van Brussel Invest & Export zijn er 700 Brusselse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk uitvoeren. Zij vertegenwoordigen ongeveer 55.000 banen. Die zullen natuurlijk niet allemaal op de helling komen te staan door de brexit, aangezien twee derde ervan is ondergebracht in tien grote bedrijven, waaronder Proximus, Electrabel, Audi, Euroclear en Brussels Airlines. Na de brexit heeft Brussel Invest & Export meteen een e-mailadres aangemaakt waarop Brusselse ondernemers al hun vragen kunnen stellen: brexit@brusselsinvestexport.com. Uit het aantal vragen en de inhoud ervan zal blijken of er nieuwe begeleidings- en ondersteuningsmiddelen voor de Brusselse uitvoerders moeten komen. Tot nu toe werd er geen enkele vraag via dat e-mailadres gesteld [...]

Wij mogen niet alleen stilstaan bij de negatieve impact op de Brusselse export. De brexit zou immers een positieve impact kunnen hebben op de buitenlandse investeringsstromen in Brussel en dus op onze economie. Als onderdeel van de Europese Unie, met een directe toegang tot een markt van meer dan 500 miljoen consumenten, is Londen immers altijd een rechtstreekse concurrent van Brussel geweest om Indische of Chinese investeerders aan te trekken die hun hoofdkwartier in Europa willen vestigen. Door de brexit verliest Londen die gunstige aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders. Zij zullen elders op zoek gaan naar een alternatief. Brussel staat uiteraard klaar om zulke investeerders met open armen te ontvangen. [...]

Ook de Brusselse financiële sector zou voordeel uit de brexit kunnen halen, vooral wanneer het Verenigd Koninkrijk geen Europees financieel paspoort meer kan uitgeven. De Aziatische en Amerikaanse financiële producten zullen dan op zoek moeten gaan naar een andere toegang tot de Europese markt. 

[...]

Domaine interpellation: 

De aanwerving van personeel bij de DBDMH

dinsdag, 12 juli, 2016
Question posée par: 
Dhr. Vincent De Wolf

De DBDMH moet niet alleen voldoende personeel hebben, het is ook belangrijk dat je altijd de juiste man of vrouw op de juiste plaats inzet. In december 2015 werd al een personeelsplan aangenomen. Momenteel wordt dat plan aangepast. Dat gebeurt niet alleen omdat de buitengewone ministerraad van 28 april 2016 besliste om het personeel van de DBDMH uit te breiden, maar ook omdat de prioriteiten bij de aanwervingen werden aangepast.  [...]

Binnenkort worden twee personeelsleden van de DBDMH tot officier bevorderd. Zij vervangen twee officieren die met pensioen gaan. Verder loopt er een aanwervingsprocedure voor officieren. Voor het einde van het jaar zouden er twaalf extra officieren moeten zijn aangenomen. Ook voor hen wordt een wervingsreserve ingevoerd die drie jaar geldig blijft. Voorts wordt de brandweer met experts versterkt. Het gaat meer bepaald om ingenieurs die voor de preventiedienst zullen werken. De aanwervingsprocedure start zodra het aangepaste personeelsplan aangenomen is. De aanwervingsprofielen zijn nauwkeurig bepaald. Ingenieurs en ingenieurs-architecten zorgen voor de preventiedossiers, een ingenieur wordt verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestekken en twee autocadtekenaars zorgen voor de uitvoering, de follow-up en de uitwerking van de nood- en interventieplannen. [..]

Zolang de samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid niet rond is, kunnen er geen gemandateerde bestuurders worden aangenomen. We zitten echter op het goede spoor om zo'n overeenkomst te bereiken. Zodra die getekend is moeten de wetgevende teksten voor de concrete uitwerking van de hervorming van de DBDMH nog worden aangenomen. Pas daarna kan een oproep tot kandidaatstelling worden gedaan.  

 

Domaine interpellation: 

De opening van een kantoor van de chinese groep Alibaba in het Brussels Gewest

donderdag, 23 juni, 2016
Question posée par: 
Dhr. Vincent De Wolf

[...] Alibaba is een website voor e-commerce die is gericht op Chinese consumenten. De Chinese middenklasse, die voortdurend groeit, biedt zeer goede opportuniteiten voor onze KMO's. [..] Het beheer van de activiteiten van Alibaba in België zal op korte termijn van Amasterdam naar Brussel worden overgebracht. Die overdracht zou meer jobs moeten opleveren. Ik kan geen exact cijfer geven, maar wij hopen dat een groot deel van die vacatures door Brusselaars zal worden ingevuld. Daarover bestaat echter geen protocolakkoord. 

Op termijn wil de CEO van Alibaba ook Belgische producten verkopen op zijn website. Hij benadrukt dat Brussel op dat vlak heel wat mogelijkheden biedt. [..]

Om onze ondernemingen nog meer bewust te majen van de opportuniteiten die Alibaba biedt, heb ik mijn diensten gevraagd om tijdens de herfst een workshop te organiseren voor onze KMO's, in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van Alibaba. [...]

 

Domaine interpellation: 

De hervorming van het netwerk AWEX en de mogelijke gevolgen voor de Brusselse buitenlandse handel

donderdag, 9 juni, 2016
Question posée par: 
Mevrouw Viviane Teitelbaum

[...] de opdracht van de federale economische consultants lijkt er niet zozoeer in te bestaan om ondernemingen te begeleiden, maar veleer om advies te verstrekken aan de federale regering en de minister van Buitenlandse Zaken over economische en financiële kwesties. 

Bovendien zouden die consultants voornamelijk expats zijn met een ander hoofdberoep, wat niet te vergelijken valt met de situatie van onze handelsattachés. Tot nu toe heb ik geen vragen om formele samenwerking gekregen. Of de lokale werking goed of slecht loopt, hangt sterl af van de persoonlijkheden. In het algemeen zijn er weinig problemen. Ik vernam dat de vertegenwoordigers van de gewesten werden geraadpleegd voor de benoeming van een nieuwe adviseur voor economische diplomatie, maar in het algemeen is hun advies niet vereist. 

De oprichting van een netwerk van econmoische consumtants is een unilaterale beslissing van de federale regering die tot verwarring zou kunnen leiden.

In de tokeomst zou er een gedragscode voor de economische diplomatie kunnen komen in het kader van de herziening van het samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en de deelstaten. De onderhandelingen over die kwestie slepen al jaren aan. 

Domaine interpellation: 

De economische missie van de drie gewesten in Marokko en de promotie van de Belgische ondernemingen

zondag, 12 juni, 2016
Question posée par: 
Mevrouw Isabelle Emmery

[...] Het merendeel van de gemeenschappelijke activiteiten hadden te maken met de veelbelovende infrastructuursector. [...]

De CRI en beide lokale ontwikkelingsmaatschappijen hebben de grote investeringsprojecten in Casablanca aan een dertigtal Belgische ondernemingen voorgesteld. Het ging onder meer om een theater, de uitbreiding van het tramnet, een industriezone, een universiteit en een dierentuin. De Belgische bedrijgsleiders stelden op hun beurt hun knowhow voor en stelden een heleboel vragen. 

[...]

Soortgelijke ontmoetingen vonden plaats tijdens mijn bezoek aan de gewestelijke raad van Rabat-Salé-Kénitra, het ministère de l'Habitat, waar ik met de diensthoofden van de administratie sprak, en bij het agentschap voor de aanleg, de ontwikkeling en het beheer van het havencomplex Tanger Med 2 en het bijbehorende havenplatform. 

[...]

Belgische ondernemingen kregen ook de kans om hun producten of diensten uitgebreid voor te stellen tijdens een workshop over de Belgische bouwsector in Tanger. Een honderdtal Marrokaanse ingenieurs en architecten woonden de workshop bij en bleken erg geïnteresseerd in onze bedrijven en de oplossingen ide ze boden. 

Het hoogtepunt van de missie was de ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen Brussel Invest & Export en Maroc Export. Het akkoord moet de export tussen Marokko en het Brussels Gewest stimuleren. Marokko zal bovendien voor onze mogelijkheden bieden in Afrika en Brussel zal voor Marokko een uitvalsbasis vormen voor de handel met West-Europa. 
 

[...]

 

Domaine interpellation: 

De economische missie in Israël en Ramallah

donderdag, 21 januari, 2016
Question posée par: 
Dhr. Julien Uyttendaele

[..] Bij wijze van inleiding wens ik eraan te herinneren dat het ging om een triregionale handelsmissie - samen met Vlaanderen en het Waals Gewest - in Tel-Aviv  en Ramallah. Deze missie had als doel de export van Belgische bedrijven te bevorderen en contacten te leggen.

[...] De meeste B2B-contacten met een tiental Palestijnse bedrijven vonden plaats in Ramallah, in het hoofdkantoor van “P.I.T.A.”, de Vereniging van Palestijnse bedrijven in IT. Enkele van deze bedrijven onderhouden nauwe commerciële banden met grote multinationals uit de sector.De verantwoordelijken van deze “cluster”, alsook meerdere plaatselijke ondernemers, legden sterk de nadruk op het belang van een dergelijke missie voor de zakenwereld maar ook voor hun internationale zichtbaarheid en geloofwaardigheid. Elke aanwezige Palestijnse onderneming heeft de gelegenheid gehad om een commerciële presentatie te geven aan de Belgische bedrijven.  

[...] Wat de herhaling van  missies betreft, wens ik te verduidelijken dat tussen 2010 en 2015 3 economische zendingen werden georganiseerd in Israël [2010, 2013 en 2015]. Het is logisch dat we regelmatig aandacht schenken aan markten die relevant zijn voor onze bedrijven. Dit is het geval voor China, de Verenigde Staten en Marokko, waarnaar sinds 2010 elk jaar zendingen worden georganiseerd. Andere "recurrente" zendingen, zoals u zegt, vinden ook plaats in Libanon, Congo en in andere landen. 

 
Domaine interpellation: 

Komt er een specifieke campagne voor de sector van het toerisme? Wat staat er op stapel voor de landen van waar de afgelopen jaren de meeste toeristen naar Brussel kwamen?

zaterdag, 21 mei, 2016
Question posée par: 
Isabelle Emmery

[…]

Het is nog te vroeg om cijfers te geven over de gevolgen van de aanslagen voor de export, maar de exportbedrijven slaan geen alarm. De missies van Brussels Invest & Export gaan onverminderd voort: er zijn niet minder deelnemers en ook het aantal aanvragen voor exportsteun daalt niet.

Ik heb geen weet van negatieve reacties of terughoudendheid bij buitenlandse ondernemers of autoriteiten. Integendeel, we ontvangen steunbetuigingen en het vertrouwen in de Brusselse knowhow wordt bevestigd. […]

[…] Ook het aantal aanvragen of bezoeken van buitenlandse investeerders loopt niet terug. Brussels Invest & Export heeft de voorbije maanden gemerkt dat er meer interesse is uit India. […]

De begroting voor de aanvullende maatregelen is een deel van de aangekondigde 20 miljoen euro en zal 250.000 tot 300.000 euro bedragen. De acties van Brussels Invest & Export worden niet over een andere boeg gegooid, maar ze worden wel opgevoerd om het imago van Brussel te verbeteren en het economische potentieel van het gewest te promoten. […]

Domaine interpellation: 
Abonneren op RSS - Buitenlandse handel en investeringen