Brusselse Regering

logo brusselse hoofdstedelijke regeringSinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds geweest een stadsproject uit te bouwen gericht op de levenskwaliteit van zijn inwoners en gefundeerd op solidariteit en onderlinge nabijheid. 

Brusselse ministers en staatssecretarissenFoto – van links naar rechts : Bianca Debaets, Pascal Smet, Cécile Jodogne, Guy Vanhengel, Rudi Vervoort, Céline Fremault, Didier Gosuin et Fadila Laanan

De missies van de gewestelijke regering

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert al wat onder regionale bevoegdheid valt:  ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, bescherming van het milieu, energie, toezicht op de lokale besturen, brandbestrijding, wetenschappelijk onderzoek en internationale betrekkingen. De Brusselse regering is samengesteld uit 5 ministers en 3 staatssecretarissen.

De communautaire bevoegdheden in Brussel

Bijstand aan personen met een handicap, gezondheid, welzijn, onderwijs en beroepsopleiding zijn in het kort de communautaire bevoegdheden beheerd door de Brusselse ministers.

  • De Regering van de Franstalige Brusselaars beheert deze communautaire materie die wordt uitgevoerd door zijn regering, de COCOF.
  • De communautaire aangelegenheden met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap worden beheerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  • Tot slot is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor communautaire aangelegenheden die niet uitsluitend vallen onder de bevoegdheid van één van de twee eerder vernoemde instellingen.

Een regeringsakkoord voor 5 jaar

Het FDF (nieuwe naam: DéFI) tekende een regeerakkoord met 5 andere partijen (voor het Brussels Gewest en communautaire bevoegdheden COCOF en COCOM), wat resulteerde in een gewestelijke beleidsverklaring. Hieronder vindt u de stichtende documenten van ons politieke project voor deze gewestelijke legislatuur 2014-2019 en andere nuttige links:

De volledige tekst van de gewestelijke beleidsverklaring (GBV)

Verklaring van de Gewestelijke Beleidsverklaring in het Parlement op 20 juli 2014

Programma van DéFI (vroeger FDF) voor het Brussels Gewest en de Fédération Wallonie-Bruxelles - verkiezingen van 25/05/2014

Website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Strategie 2025 :

De Brusselse regering wil ondernemerschap en innovatie bevorderen, de Brusselaars beter integreren in de arbeidsmarkt en de kwaliteit van het leven verbeteren.

Strategie 2025 voor Brussel : de engagementen van het Gewest

Strategie 2025 voor Brussel : de engagementen van het Gewest en de Gemeenschappen

 

Verklaringen en Begrotingen :

Begrotingsconclaaf 2016 - persconferentie