Parlementaire interpellaties

Hier vindt u recente interpellaties terug die uitsluitend gewestelijke bevoegdheden betreffen. Deze rubriek wordt momenteel bijgewerkt.

Sessie van: 12/07/2016
Vraag van Dhr. Vincent De Wolf

Kort overzicht van het antwoord van Cécile Jodogne

De DBDMH moet niet alleen voldoende personeel hebben, het is ook belangrijk dat je altijd de juiste man of vrouw op de juiste plaats inzet. In december 2015 werd al een personeelsplan aangenomen. Momenteel wordt dat plan aangepast. Dat gebeurt niet alleen omdat de buitengewone ministerraad van 28 april 2016 besliste om het personeel van de DBDMH uit te breiden, maar ook omdat de prioriteiten bij de aanwervingen werden aangepast.  [...]

Binnenkort worden twee personeelsleden van de DBDMH tot officier bevorderd. Zij vervangen twee officieren die met pensioen gaan. Verder loopt er een aanwervingsprocedure voor officieren. Voor het einde van het jaar zouden er twaalf extra officieren moeten zijn aangenomen. Ook voor hen wordt een wervingsreserve ingevoerd die drie jaar geldig blijft. Voorts wordt de brandweer met experts versterkt. Het gaat meer bepaald om ingenieurs die voor de preventiedienst zullen werken. De aanwervingsprocedure start zodra het aangepaste personeelsplan aangenomen is. De aanwervingsprofielen zijn nauwkeurig bepaald. Ingenieurs en ingenieurs-architecten zorgen voor de preventiedossiers, een ingenieur wordt verantwoordelijk voor de technische aspecten van de bestekken en twee autocadtekenaars zorgen voor de uitvoering, de follow-up en de uitwerking van de nood- en interventieplannen. [..]

Zolang de samenwerkingsovereenkomst met de federale overheid niet rond is, kunnen er geen gemandateerde bestuurders worden aangenomen. We zitten echter op het goede spoor om zo'n overeenkomst te bereiken. Zodra die getekend is moeten de wetgevende teksten voor de concrete uitwerking van de hervorming van de DBDMH nog worden aangenomen. Pas daarna kan een oproep tot kandidaatstelling worden gedaan.  

 

Sessie van: 12/07/2016
Vraag van Dhr. Abdallah Kanfaoui

Kort overzicht van het antwoord van Cécile Jodogne

[...]Na de aanslagen van 22 maart vroegen heel wat burgers zich af wat ze in een noodsituatie moeten of kunnen doen. Daarom stelde ik op de buitengewone ministerraad van 28 april 2016 voor om korte, gratis opleidingen te organiseren. Dat voorstel werd positief onthaald en kort daarna ging ik met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) aan de slag om een opleidingencyclus voor het grote publiek te organiseren. [...]

De DBDMH zette bij elke opleidingsdag vijf brandweermannen-ambulanciers en een brandweerwagen in. Die laatste stond in de straat geparkeerd, wat de communicatie over de opleiding bevorderde. De opleidingencyclus werd gespreid over zes weekends. Dagelijks werden er meerdere sessies van twee uur gegeven, met als doel de burger informatie te geven over hoe hij het best reageert in een noodsituatie. Niet alleen bij aanslagen, ook bij andere rampen komt die informatie van pas. Daar hebben de lesgevers duidelijk op gewezen  [...]

De opleiding was met andere woorden rond vier thema's opgebouwd: je in veiligheid brengen, je verstoppen (bij een aanslag), de hulpdiensten bellen en zodra je veilig bent, hulp bieden. Het was niet de bedoeling om de deelnemers in twee uur tijd op te leiden tot volleerde hulpverleners. Om een Europees brevet voor eerste hulp (EBEH) te krijgen, moet je een opleiding van vijftien uur hebben gevolgd. In dit geval maakten de deelnemers kennis met de aan te kweken reflexen. De enige voorwaarde om de opleiding te mogen volgen, was dat je minstens vijftien jaar oud moest zijn. Vooraf inschrijven was niet nodig.  [...]

Er vindt in oktober en november van 2016 dan ook een nieuwe lessenreeks plaats. Tegelijkertijd bestudeert een werkgroep vanaf september de mogelijkheid om in 2017 en daarna door te gaan met de opleiding. 

 

Sessie van: 12/07/2016
Vraag van Mevrouw Dominique Dufourny

Kort overzicht van het antwoord van Cécile Jodogne

[...]

Een PIT-ziekenwagen houdt het midden tussen een gewone ziekenwagen en een mobiele urgentiegroep (MUG). Er rijdt geen arts mee, wel verpleegkundigen. De DBDMH heeft de evolutie van het door Innoviris ondersteunde project op de voet gevolgd. Zebra Academy is overigens zijn product al volop aan het promoten. 

Door het systeem in nog eens twee ziekenwagens te installeren, kan de DBDMH het in ongeveer 80% van zijn interventiesector gebruiken. Dat volstaat voor het onderzoek en de analyse van de resultaten die het onderzoek oplevert. De vraag is waar het geld voor die twee extra installaties vandaan moet komen. Het gaat om een bedrag van 72.000 euro. De beslissing om het project naar vijf ziekenwagens uit te breiden, is nog niet genomen. Alle 22 ziekenwagens van de DBDMH met telegeneeskunde uitrusten, zou 792.000 euro kosten. Het systeem werd echter nog niet voldoende bestudeerd om nu al te kunnen uitmaken of het nodig is om het in alle ziekenwagens te installeren. De studie zal uitwijzen hoeveel ziekenwagens uitgerust moeten worden met telegeneeskunde om het systeem op het volledige Brusselse grondgebied te kunnen inzetten. Wanneer die installatie zal gebeuren, ligt nog niet vast, aangezien een aantal technische en financiële aspecten nog niet in orde is. Bovendien moet de DBDMH toestemming krijgen van de FOD Volksgezondheid.  

[...]

Sessie van: 07/07/2016
Vraag van Dhr. Paul Delva

Kort overzicht van het antwoord van Cécile Jodogne

[...]

Volgens de databank van Brussel Invest & Export zijn er 700 Brusselse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk uitvoeren. Zij vertegenwoordigen ongeveer 55.000 banen. Die zullen natuurlijk niet allemaal op de helling komen te staan door de brexit, aangezien twee derde ervan is ondergebracht in tien grote bedrijven, waaronder Proximus, Electrabel, Audi, Euroclear en Brussels Airlines. Na de brexit heeft Brussel Invest & Export meteen een e-mailadres aangemaakt waarop Brusselse ondernemers al hun vragen kunnen stellen: brexit@brusselsinvestexport.com. Uit het aantal vragen en de inhoud ervan zal blijken of er nieuwe begeleidings- en ondersteuningsmiddelen voor de Brusselse uitvoerders moeten komen. Tot nu toe werd er geen enkele vraag via dat e-mailadres gesteld [...]

Wij mogen niet alleen stilstaan bij de negatieve impact op de Brusselse export. De brexit zou immers een positieve impact kunnen hebben op de buitenlandse investeringsstromen in Brussel en dus op onze economie. Als onderdeel van de Europese Unie, met een directe toegang tot een markt van meer dan 500 miljoen consumenten, is Londen immers altijd een rechtstreekse concurrent van Brussel geweest om Indische of Chinese investeerders aan te trekken die hun hoofdkwartier in Europa willen vestigen. Door de brexit verliest Londen die gunstige aantrekkingskracht op buitenlandse investeerders. Zij zullen elders op zoek gaan naar een alternatief. Brussel staat uiteraard klaar om zulke investeerders met open armen te ontvangen. [...]

Ook de Brusselse financiële sector zou voordeel uit de brexit kunnen halen, vooral wanneer het Verenigd Koninkrijk geen Europees financieel paspoort meer kan uitgeven. De Aziatische en Amerikaanse financiële producten zullen dan op zoek moeten gaan naar een andere toegang tot de Europese markt. 

[...]

Sessie van: 23/06/2016
Vraag van Dhr. Vincent De Wolf

Kort overzicht van het antwoord van Cécile Jodogne

[...] Alibaba is een website voor e-commerce die is gericht op Chinese consumenten. De Chinese middenklasse, die voortdurend groeit, biedt zeer goede opportuniteiten voor onze KMO's. [..] Het beheer van de activiteiten van Alibaba in België zal op korte termijn van Amasterdam naar Brussel worden overgebracht. Die overdracht zou meer jobs moeten opleveren. Ik kan geen exact cijfer geven, maar wij hopen dat een groot deel van die vacatures door Brusselaars zal worden ingevuld. Daarover bestaat echter geen protocolakkoord. 

Op termijn wil de CEO van Alibaba ook Belgische producten verkopen op zijn website. Hij benadrukt dat Brussel op dat vlak heel wat mogelijkheden biedt. [..]

Om onze ondernemingen nog meer bewust te majen van de opportuniteiten die Alibaba biedt, heb ik mijn diensten gevraagd om tijdens de herfst een workshop te organiseren voor onze KMO's, in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van Alibaba. [...]