Een aantal uren inzet

12/04/2018

Reageren noodsituatieBinnenkort staan de burgeropleidingen “reageren in een noodsituatie” opnieuw open voor honderden Brusselaars die een opleiding wensen te volgen zodat ze beter kunnen reageren om anderen hulp te bieden en de interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Een affichecampagne, de media en sociale media zullen jullie op de hoogte brengen van de modaliteiten van deze opleidingen.

Het is zeer geruststellend te weten dat talrijke mensen zich wensen in te zetten om te leren hoe ze anderen kunnen helpen. Afgelopen jaar hebben we de opleidingen gereorganiseerd om meer burgers te kunnen verwelkomen.

De inzet en de moed laten zich opnieuw gelden als democratische waarden. Gewoonlijk zijn deze waarden eigen aan de hulp- en veiligheidsdiensten; maar ze kunnen ook in burgers vervat zitten. De organisatie van deze opleidingen kadert hierin doordat het aan alle deelnemers de mogelijkheid geeft om zich voor te bereiden om anderen te helpen dankzij een redelijke aanpak, geleerd van en besproken met vakmensen uit de hulpsector.

Dankzij deze burgerinzet ongeacht hoe plaatselijk of beperkt deze ook is, kunnen we zin geven aan ons leven, banden smeden met anderen en met de toekomst. Met de opleidingen “reageren in noodsituaties”  kunnen we handelingen uitvoeren verder dan onze directe belangen. Dit is een manier om enkele uren te wijden aan een kosteloze verbintenis.

Het engagement en de moed binnen de democratie versterken ligt in lijn met de onontbeerlijke verbetering van het samen-zijn. Moge dit initiatief van opleidingen in noodsituaties hiertoe enigszins bijdragen.

 

Cécile JODOGNE,
Staatssecretaris voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp

Enkele nuttige links:

De website met opleidingen “Reageren in een noodsituatie”

De Facebookpagina “Reageren in een noodsituatie”