2 Topics over het beheer van het personeelsbeleid bij de DBDMH

 

Kader vervolledigen en bevorderingsprocedures versnellen

De DBDMH was de eerste en blijft een van de weinige Brusselse administraties die een personeelsplan heeft. Hierdoor kan ze op een zeer dynamische manier de personeelsbehoeften aanpassen. Zo werden verschillende ambtenaren aangeworven om de diensten preventie en logistiek van de 112 centrale te versterken, alsook ambtenaren voor het administratief kader.

Bovendien lopen de bevorderingsprocedures volgens plan (met uitzondering van de majoors).

Een arbeidsreglement en een huishoudelijk reglement neerleggen

Een werkgroep werd opgericht voor de goedkeuring van een Arbeidsreglement en een Huishoudelijk Reglement. Voorrang werd echter gegeven aan wijzigingen van de ordonnantie; Wat ondertussen gebeurd is. De uitvoeringsbesluiten worden momenteel opgesteld en de reglementen zullen volgen.