Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Vrouwelijk exporteren

vrijdag, 24 november, 2017

Export vrouwenOp dinsdag 21 maart vond het seminarie “Vrouwelijk exporteren” plaats, georganiseerd onder de impuls van Brussel Invest & Export en Women in Business. Het doel van dit seminarie bestond erin de laatste verbintenissen van de regering te verduidelijken en de lopende acties te ondersteunen.

Terwijl een grondige hervorming van de structuren ter ondersteuning van de Brusselse ondernemingen aan de gang is – met de herziening van de steunmaatregelen voor de economische expansie en de goedkeuring van een KMO-plan – is het essentieel om een grondige kennis te hebben van al wat speelt in het vrouwelijk ondernemerschap (inclusief wat betreft export). De Brusselse regering wenst de juiste oplossingen te bieden voor de problemen die vrouwelijke ondernemers ondervinden.

In België is loongelijkheid niet veraf, maar dit is niet het geval voor de inkomsten van het ondernemerschap.

Een zaak starten als vrouw is niet gemakkelijk : slechts één op de tien startups in België wordt opgericht door een vrouw. We stellen ook vast dat de inkomsten van een vrouwelijke ondernemer of zelfstandige bijna 20% lager ligt dan die van een mannelijke ondernemer. Merk wel op dat slechts één op de vier ondernemers een vrouw is en dat zowel mannen als vrouwen op zoek zijn naar een beter evenwicht tussen werk en privé.

Dit seminarie werd georganiseerd om Brusselse ondernemingen, hun producten en diensten op te waarderen, de contacten her en der te bevorderen en de internationale ontwikkeling van hun projecten te ondersteunen.

Middelen verenigen

Om hen te begeleiden werden de middelen toegekend aan het gewestelijk platform van vrouwelijk ondernemerschap "Women in Business" versterkt opdat het verschillende opdrachten kan vervullen gaande van informatie naar begeleiding via de organisatie van evenementen.

Bovendien zorgt dit initiatief ervoor dat verschillende verenigingen met gemeenschappelijke doelstellingen gefederaliseerd worden door synergiën en samenwerkingen te bevorderen. Voor de betrokken vrouwen is het een instrument en terzelfdertijd ook een ondersteuning om ook mannen, ondernemers, bedrijfsleiders, besluitmakers en politici te sensibiliseren. De regering wenst dit platform verder ontwikkelen door te prospecteren naar andere bedrijven en deze te integreren en  te werken aan een betere zichtbaarheid van deze bedrijven.

Inspiratie putten uit realisaties in het buitenland en in Brussel

Bovendien blijft Brussel Invest & Export haar activiteiten uitbreiden om ervoor te zorgen dat het vrouwelijk ondernemerschap een echte start kan nemen. Vrouwen moeten inspiratie halen uit concrete acties “Tijdens elke economische missie stelt mijn administratie alles in het werk om seminaries over vrouwelijk ondernemerschap te organiseren of ontmoetingen te bevorderen met plaatselijke verenigingen actief in deze sector, met name in landen waar handel traditioneel een mannenzaak is”, verduidelijkt Cécile Jodogne.

Er werd iets in beweging gezet en de projecten zijn talrijk. Dit kan gaan van de bevordering van n de deelname aan initiatieven van platformen zoals European Women on Boards (EWoB), International Women Entrepreneurial Challenge (IWEB), WIB, enz. tot de realisatie van landenfiches met specifieke aanbevelingen voor vrouwen. We stellen ook vast dat steeds meer aandacht word besteed aan de genderdimensie bij de voorbereiding van opleidingsmodules voor toekomstige mannelijke en vrouwelijke exporteurs.

Talenten kennen geen geslacht

Net zoals hun collega’s beschikken vrouwen over alle vereiste vaardigheden om zaken te doen.

De wereldmarkt is in de eerste plaats op zoek naar talent, of dat nu mannelijk of vrouwelijk is, om partnerschappen te sluiten, markten te ontwikkelen, te voldoen aan de verwachtingen en te innoveren. Talent is echter niet geslachtsgebonden. Zelfvertrouwen is cruciaal om een project tot een goed einde te brengen. Vrouwen twijfelen maar al te vaak over hun capaciteiten of denken onvoldoende voorbereid of opgeleid te zijn, terwijl het succes van een onderneming evenzeer afhangt van het werk, doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.

Meisjes moeten zo vroeg mogelijk gestimuleerd worden om uitdagingen aan te gaan. Op die manier kan de verhouding van vrouwelijke ondernemers die internationaal durven te gaan toenemen.

Belemmeringen kunnen opgeheven worden dankzij de verschillende instrumenten en contactpersonen ingezet door gespecialiseerde instellingen.