Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Terug naar school voor de toekomstige kapiteins van de hulpverleningszones

woensdag, 6 september, 2017

Terug naar school - nieuwe opleiding kandidaat-kapiteins23 zopas aangeworven kandidaat-kapiteins in de 8 hulpverleningszones en bij de Civiele Bescherming zullen de nieuwe “OFF2” (Officier 2) opleiding aanvangen bij het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer.

Naar aanleiding van de hervorming van de brandweerdiensten heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (FKCV), in samenwerking met de experten van de hulpverleningszones, de zeven brevetopleidingen voor brandweerlieden volledig herzien en uitgewerkt. De nieuwe lichting kandidaat-kapiteins zal als eerste alle modules van deze nieuwe brandweeropleidingen volgen.

Eenzelfde basisopleiding voor iedereen

Tijdens haar inhuldigingstoespraak heeft Staatssecretaris Cécile JODOGNE de opleiders en kandidaat-kapiteins een warm onthaal bezorgd. Ze heeft de verbindende rol van Brussel benadrukt en gezegd hoe trots ze is dat dit opleidingscyclus van meer dan een jaar voor de toekomstige officieren van het hele land in het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer wordt georganiseerd. “We zijn er allemaal van overtuigd dat eenzelfde basisopleiding voor alle Belgische brandweerlieden essentieel is (ook al kan, afhankelijk van de interventiezone, voor specifieke risico’s een ad hoc opleiding nodig zijn) Voortaan krijgt elke brandweerman en -vrouw van het land dezelfde opleidingsbagage” benadrukte ze.  

Gecoördineerde hervormingen

De Staatssecretaris wees ook op een belangrijke dimensie van de cursus die aangevat wordt door de kandidaat-kapiteins : “Het uitwisselen van standpunten en ervaringen is cruciaal om efficiënt te blijven en daarbij de waarden van humanisme en altruïsme in acht te nemen en nieuwe  beroepstechnieken te integreren  ! In het Brussels Gewest heb ik een hervorming opgestart gecoördineerd met die van de hulpverleningszones van het land en die rekening houdt met deze bekommernis. Deze hervorming zal zorgen voor meer uitwisselingen tussen Brussel en de andere zones van het land en zal de interzonale mobiliteit van de brandweerlieden bevorderen dankzij een harmonisering van de statuten en de graden.”

Aanpassing van de werkmethodes en uitwisseling

Dat 23 kandidaat-kapiteins gelijktijdig eenzelfde opleiding volgen en de mogelijkheid hebben om geconfronteerd te worden met de eisen van het werkveld in verschillende hulpverleningszones, is voor iedereen een fantastische opportuniteit. “Net als voor de andere bevoegdheden die mij werden toevertrouwd, ben ik verheugd met deze nieuwe dynamiek want ik stel telkens de voordelen ervan vast : de verandering van werkmethode – hier met dit nieuwe opleidingstraject - , en de uitwisseling tussen verschillende persoonlijke profielen en trajecten kunnen de overheidsdiensten zich aanpassen aan evoluties om ten dienste van de burgers te blijven.”