Stereopsia, het 9de Internationaal Forum voor nieuwe technologieën uit de audiovisuele sector en de filmproductie vestigt zich in Brussel

donderdag, 9 november, 2017

Stereopsia -Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne hield vandaag een toespraak tijdens de persconferentie ter gelegenheid van het Forum Stereopsia (van 11 tot 13 december). Daar licht ze toe welke maatregelen het Brussels Gewest neemt om de ondernemingen uit de sector te ondersteunen.

Dit evenement van internationaal belang beoogt de uitwisseling van kennis tussen professionals uit talrijke nieuwe disciplines met betrekking tot de digitale technologie, de traditionele actoren uit de sector, de wetenschappers en onderzoekers uit de academische wereld.

Met meer dan 2000 ondernemingen actief in de digitale sector heeft Brussel de capaciteit om een echt trefpunt te worden voor de nieuwe technologieën. De audiovisuele markt groeit en breidt haar activiteitenterrein uit met de virtuele, augmentatieve en hybride werkelijkheid. Stereopsia is de uitgelezen plaats voor deze sector en kadert volledig in de gewestelijke strategie voor de ontwikkeling van de audiovisuele sector en media in Brussel.

De Brusselse Regering heeft immers verschillen prioritaire projecten gelanceerd inzake digitale ontwikkeling :

Het ambitieuze NexTech plan dat in januari werd goedgekeurd, telt 21 concrete maatregelen. Dit plan is bedoeld om Brusselse bedrijven die niet alleen actief zijn in de VW, AW en de HW, maar ook in het internet van de voorwerpen, artificiële intelligentie en Fintech te ondersteunen bij hun groei en ontwikkeling. Dit plan komt tegemoet aan een vraag van de sector en hiervoor werd acht miljoen euro geïnvesteerd.

Er werd ook ingezet op de ontwikkeling van de Mediapark-site, een stedelijke ruimte van 175 hectare die volledig gewijd is aan het audiovisuele en medialandschap. Hier worden tegelijkertijd radio en TV, verschillende scholen gespecialiseerd in “media” en andere ondernemingen uit deze sector verenigd om een territoriale groepering op te richten en de communicatie, uitwisseling en partnerschappen tussen deze verschillende instellingen te stimuleren.

Met deze acties past Brussel haar nieuwe digitale strategie toe : “Onze hoofdstad wordt een expertisecentrum voor IT en creatieve industrie”, verklaart Cécile Jodogne. Ze voegt hier aan toe dat “dankzij haar internationale verbindingen en eenvoudige toegang, Brussel beschikt over een zeer belangrijke troef voor de organisatie van evenementen als Stereopsia.”

Nuttige links

 

NextTech.Brussels

Mediapark.Brussels