In Singapore en in China wil Brussel naam maken in de Fintech-industrie

vrijdag, 20 april, 2018

fintechVan zaterdag 21 tot zaterdag 28 april neem Staatssecretaris Cécile Jodogne deel aan een economische missie in Singapore en China en vertegenwoordigt ze een delegatie van 13 bedrijfsleiders actief in de sector van de nieuwe technologieën en de financiële diensten. De bedoeling is laten zien dat Brussel een unieke biotoop is voor de vragers van FinTech-oplossingen en toekomstige strategische partners vinden.

Door de aspecten “financiën” en “technologie” met elkaar te combineren kunnen dankzij de FinTech de financiële diensten tegelijkertijd op een zeer brede en doelgerichte manier worden herzien. Van het “cryptogeld” (unieke munt die gebruikt kan worden op een gedecentraliseerde digitaal netwerk), tot de robotadviseurs, de FinTech kan een brede waaier aan diensten voorstellen.

Brussel, volgende hub voor de financiële technologieën

Brussel heeft de ambitie om de FinTech revolutie met beide handen te grijpen. In maart stelde de Europese commissie nog een actieplan voor om van Europa een “wereldcentrum” voor technologische innovatie in de financiële sector te maken met als doel “de markten veiliger en toegankelijker te maken”

Om Brussels te positioneren als onontbeerlijke hub voor de technologieën uit de financiële sector, zal de Staatssecretaris eerst halt houden in Singapore waar de Fintech een belangrijke activiteitensector vertegenwoordigen. De FinTech maken integraal deel uit van het programma “Smart Nation”, onlangs opgestart door de regering die de innovatie in de sector van de financiële diensten steunt.

“Ik hoop te kunnen laten zien dat Brussel een dynamisch ecosysteem is inzake Fintech en dat de Singaporese ondernemingen er alle belang bij hebben om er zich te vestigen eerder dan in Londen, in het kader van de Brexit”, verklaart Cécile Jodogne;

Hiertoe is een ontmoeting met de Minister van Industrie en Handel voorzien.

Na Singapore zal Cécile Jodogne halt houden in China, land dat zich onderscheidt als zenuwcentrum van de digitale financiën.

Ontdekking van potentiële markten

In alle grootsteden van China is het zo goed als uit den boze om een portemonnee op zak te hebben. In Peking betalen gebeuren de verrichtingen tussen de kleine verkopers en klanten niet langer van hand tot hand met van smartphone tot smartphone. Hetzelfde geldt voor mensen die aankopen doen in een kledingwinkel of die een taxi wensen te boeken. In China is de dematerialisatie van de betalingen meer dan elders een dagelijkse realiteit en de online financiële dienstverlening neemt er toe.

Met de groei van het mobiel gebruik, de opkomst van een middenklasse en de traditionele banksector die in onbruik is geraakt, hebben de reuzen van de Chinese e-commerce het belang begrepen van de ontwikkeling van digitale betaaloplossingen en financiële technologieën.

Daarom hebben Brussels Invest & Export (door hub.brussels), Agoria, de cluster Software.Brussels en de Belgian Finance Club actief meegewerkt aan het opzetten van een economische missie met een focus op de FinTech.

Het programma voorziet met name business-to-business vergaderingen, bezoeken aan grote lokale bedrijven zoals Alibaba, Ant Financial, Baidu, WeBank, enz., netwerken en seminaries over financiële technologieën.  

L’idée est d’une part d'attirer les investissements étrangers en présentant Bruxelles comme une alternative incontournable dans le cadre du Brexit, et d’autre part, de découvrir le marché potentiel pour les entreprises bruxelloises actives dans la FinTech.

De bedoeling is om enerzijds buitenlandse investeringen aan te trekken door Brussel voor te stellen als een alternatief waar je niet om heen kunt in het kader van de Brexit, en anderzijds om de potentiële markt te ontdekken voor Brusselse ondernemingen actief in de FinTech.

“Singapore en China kennen een aanzienlijke groei en worden steeds belangrijkere spelers op het gebied van financiële technologieën, maar ook in termen van innovatie in deze sector.” Verklaart Staatssecretaris Cécile Jodogne. “We moeten naar deze Aziatische landen afreizen om de ambities van Brussel te laten zien en deze te realiseren. We willen een Europese hub worden op het gebied van FinTech.”