Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Opschorting van delegatie van bevoegdheid en versterkte controle tot aan de invoering van structurele hervorming en reorganisatie

maandag, 18 december, 2017

DBDMH Staatssecretaris Cécile Jodogne is de gegrondheid van de feiten nagegaan die zondag werden aangevoerd tijdens een debat op RTL-TVI. Ze heeft beslist om de delegatie van beheertaken toevertrouwd aan de administratieve directeur van de DBDMH op te schorten. Deze beslissing werd deze morgen nog aan de betrokkene overgemaakt.

In afwachting van de invoering van de hervorming van de DBDMH begin 2018 zal de Staatssecretaris in samenwerking met het directieccomité de dagelijkse leiding verzekeren opdat alle beslissingen nodig voor de goede werking van de DBDMH genomen worden.

Ter herinnering, de aangevoerde feiten hebben betrekking op onkostennota’s ingediend door personeelsleden van het onthaal naar aanleiding van een interne nota die de terugbetaling van kledij massa mogelijk maakte voor een zesmaandelijks bedrag van 500 euro. De ingediende kosten komen niet overeen met de normale noden ter zake en de nota zelf biedt onvoldoende kader voor de betrokken aankopen.

Cécile Jodogne betreurt dat de vastgestelde problemen niet via de gebruikelijke kanalen werden overgemaakt aan de bevoegde instantie. De onthullingen in de media aangevuld met elementen van intern beheer doen eerder denken aan een beïnvloedingsspelletje eerder dan een duidelijk wil om bij te dragen aan een positieve hervormingsdynamiek.