Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Meer opleidingen en transversaliteit in alle disciplines van veiligheid en hulpverlening

vrijdag, 15 december, 2017

diploma DBDMHGisterenavond, 14 december, werden in het Auditorium 2000 (Heizel) de diploma’s uitgereikt aan de operationele personeelsleden van de DBDMH, de brandweerlieden en ambulanciers die competenties hebben verworven in alle disciplines van de hulpverlening aan personen.

Tijdens de ceremonie werd ook de prijs David Yansenne overhandigd, een beloning voor de initiatieven die de samenwerkingen tussen de hulpdiensten versterken en bevorderen door een transversale en geïntegreerde aanpak. Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp was aanwezig en merkte in haar toespraak op dat onderwijs en opleiding noodzakelijke voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van onze collectieve acties en voor de versterking van de solidariteit voor de bescherming van eenieder : “de veiligheidsberoepen en de beroepen met betrekking tot de hulpverlening staan centraal in wat ons met elkaar verbindt : het recht om in veiligheid te leven en de noodzaak om gered te worden bij gevaar, agressie, ongevallen of acute gezondheidsproblemen”.

De divisie-Commissaris David Yansenne onderschreef deze prioriteiten, pijlers zonder dewelke onze democratieën zich niet zouden kunnen ontwikkelen : veiligheid, bescherming en hulpverlening. Voortbouwend op de hervorming van de politie, heeft hij aangetoond dat veiligheid, nabijheid en gemoedelijkheid in de contacten met de burgers perfect verenigbaar zijn.

Uitreiking van de diploma’s aan de geslaagden

diploma-uitreiking  “Het is deze positieve instelling die ik, op mijn niveau, wens te laten gelden en toepassen. Dit is de belangrijkste basis voor de ontwikkeling van een modern en menselijk beheer van onze diensten” voegde Cécile Jodogne er nog aan toe.

In het Brussels gewest zijn de ambities ter zake gericht op meer transversaliteit binnen de diensten om deze nog doeltreffender te maken. De Brandweerschool en het IODMH zullen trouwens belangrijke partners zijn van de toekomstige gewestelijke school voor veiligheidsberoepen. Dankzij deze nieuwe campus zullen oefeningen georganiseerd kunnen worden, soms gemeenschappelijk, soms specifiek voor elke discipline, maar steeds gecoördineerd om coherentie in het opleidingstraject te verzekeren.

Cécile Jodogne heeft ook benadrukt dat : “ons land over een van de beste organisatorische voorzieningen beschikt en een nauwe samenwerking tussen de hulpdiensten en de politie zal blijven aanmoedigen wat betreft de risicoanalyse, de preventie en de noodplanning die daaruit voortvloeit.”