Laten we de Brusselse KMO’s stimuleren om in te schrijven op overheidsopdrachten van internationale organisaties

woensdag, 20 juni, 2018

Seminarie Overheidsopdrachten75 Brusselse ondernemers kwamen woensdag samen op hub.brussels voor een seminarie ter bevordering van de toegang van de KMO’s tot overheidsopdrachten uitgeschreven door internationale organisaties

Naast de Verenigde Naties, schrijven vele andere organisaties of instellingen aanbestedingen uit die van belang kunnen zijn voor bedrijven in Brussel: de Europese Unie - 's werelds grootste geldschieter, ontwikkelingsbanken, de NAVO of Belgische ontwikkelingssamenwerking ENABEL) en internationale niet-gouvernementele organisaties (Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen ...).

Het doel van het seminarie bestond erin de KMO’s te helpen om hun terughoudendheid om deel te nemen aan dergelijke aanbestedingen te overwinnen: hoe kan ik op de hoogte blijven? hoe kan ik concurreren met grotere bedrijven? enz.

Voor Cécile Jodogne, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, "hebben internationale uitdagingen betrekking op specifieke sectoren zoals energie-efficiëntie of de digitalisering van diensten aan de bevolking. Onze KMO's kunnen deze nieuwe nichemarkten veroveren. Hun aanpassingsvermogen zou hen in staat moeten stellen om voordelige oplossingen voor de aanbestedende overheden voor te stellen. "

Waardevolle informatie voor de inschrijvers

In het kader van het seminarie heeft Brussel Invest & Export de balans opgemaakt van zijn acties in termen van toegang tot deze markten en informatiekanalen en bijbehorende opportuniteiten. Een CREDENDO-specialist heeft de financieringsaspecten voor de inschrijvende bedrijven voorgesteld, gevolgd door een presentatie over de marktkansen aangeboden door de NAVO. Ten slotte deelden drie Brusselse bedrijven - Transtec, FSE en Studiotech - hun ervaring als een succesvolle aanbesteders voor internationale organisaties.

De KMO’s beschikken over het nodige potentieel voor deze overheidsopdrachten

Cécile Jodogne bracht in haar slottoespraak een resoluut vrijwillige boodschap uit door de aanwezige ondernemers uit te nodigen hun terughoudendheid te overwinnen, omdat ze vertrouwen kunnen hebben in hun aantrekkelijkheid voor de aanbestedende overheden van deze overheidsopdrachten

Zij wees erop dat "alleen al in de EU de KMO’s een markt vertegenwoordigen die wordt geraamd op meer dan 16% van het BBP van de Unie. Toch is het aandeel van KMO’s in Europese overheidsopdrachten slechts 30%, en dat terwijl ze goed zijn voor de helft van het Europees BBP.”

De KMO’s hebben resoluut markten te veroveren door te investeren in deze internationale overheidsopdrachten van internationale organisaties.