Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

“Hervorming” van de civiele bescherming : de Brusselse regering reageert !

dinsdag, 1 augustus, 2017

hervorming civiele bescherming - Brussel reageertHet Brussels Gewest zal een belangenconflict inroepen tegen het ontwerp van hervorming van de civiele beschermen zodra de Koninklijke Besluiten in het Belgische Staatsblad gepubliceerd zijn, en ten laatste tegen de vergadering van het overlegcomité voorzien op 6 september. Dit heeft de Brusselse Staatssecretaris Cécile Jodogne zopas bevestigd.

Deze hervorming voorziet de vestiging van slechts twee eenheden van civiele bescherming in Crisnée en Brasschaat – terwijl er nu 6 eenheden zijn.

2 uur nodig om het interventiemateriaal naar Brussel te krijgen !

In het plan van Jan Jambon worden slechts twee kazernes behouden, waardoor het Brussels Gewest ernstig benadeeld wordt met name wat betreft ongevallen en aanslagen met  chemische, explosieve of radioactieve stoffen.

Door het Brussels Gewest te laten afhangen van de eenheid van civiele bescherming van Brasschaat, meent de Staatssecretaris voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) dat de “tijd nodig voor het vervoeren en het inzitten van het gespecialiseerd materiaal naar de hoofdstad twee uur in beslag zou nemen. Het verloop van de reddingswerken voor de bevolking zou hierdoor veel complexer zen vooral minder efficiënt zijn.”  

Een hervorming tegen het gezond verstand

De Brusselse regering had op 29 juni laatstleden gedreigd met het inroepen van een belangenconflict tegen het hervormingsplan van de federale minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, indien een laatste poging tot overleg zou mislukken.

“Voor het in aanmerking nemen van risico’s op criminele ongevallen, incidenten of aanslagen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve stoffen (CBRN-e) is een snelle reactietijd nodig van de Civiele Bescherming” benadrukt Mevrouw Jodogne. “Eerder dan de eenheden dichtbij de hoofdstad te sluiten, zou de federale overheid de middelen moeten versterken of zelfs een eenheid in het Brussels Gewest moeten vestigen.”

Ondanks het feit dat de hervorming zeer nadelig is voor de Brusselaars, keurt de regering Michel blindelings een plan goed dat mogelijks zeer ernstige gevolgen heeft voor de veiligheid van zowel de personen in het Brussels Gewest, als van de hulp- en interventiediensten.

De oproep tot overleg werd niet gehoord.

Ook in Wallonië en Vlaanderen zorgt deze hervorming voor een beperkte dekking

De syndicale kringen en de gemeenten die op dit ogenblik bestreken worden door de kazernes van de civiele bescherming van Liederkerke in Vlaanderen en van Ghlin in Wallonië hebben het ontwerp van de Regering Michel zopas ontvangen. De burgemeester van Liedekerek, Luc Wynant (CD&V) en die van Leuven, Louis Tobback (sp.a) hebben zich openlijk verzet tegen dit federaal plan.

Globaal bereiken de tegenstanders overeenstemming over minstens één argument : door de geografische verwijdering van de diensten van de civiele bescherming opgelegd om budgettaire redenen zullen de interventies minder efficiënt worden.  

De motie betreffende belangenconflict van het Brussels Gewest zal de facto de wettelijke procedure opschorten gedurende 60 dagen.