Eerste indrukken van de Brussels Days

woensdag, 11 oktober, 2017

audiovisuele sector berlijn brussels days Net als Berlijn, beschikt Brussel over sectoren met veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid zoals de technologische en innoverende bedrijven, de “Health Tech” (digitale gezondheid), de VR (virtual reality), mode en design.

Drie dagen lang werden deze laatste twee sectoren respectievelijk door 4 en 6 bedrijven vertegenwoordigd. Tien bedrijven uit de audiovisuele sector en de VR hebben deelgenomen aan de Brussels Days in Berlijn. Op de laatste dag hebben deze ondernemingen kennis kunnen maken met de vertegenwoordigers van de studio “Babelsberg”. Deze studio’s werden opgericht in 1912 en zijn in de loop der tijd een referentie geworden inzake filmproducties, zowel door het aantal gedraaide films als door de kwaliteit van de realisaties.

audiovisuele sector berlijn brussels days De Duitse vertegenwoordigers van de studio “Babelbergs” hebben laten weten partnerschappen te willen ontwikkelen met Brussel, met name wat de post-productie betreft. Staatssecretaris Cécile Jodogne was verheugd met dit nieuws en heeft de complementariteit tussen Brusselse en Duitse ondernemingen op dit vlak benadrukt.

Wat de Duitse economische actoren betreft, hebben de drie Brusselse dagen de interesse opgewekt van de sectoren van de kleinhandel, het vastgoed, maar ook van de virtual reality en de audiovisuele sector.

audiovisuele berlijn brussels days - BabelsbergAantrekkelijke vastgoedsector en fiscaliteit

De aanpak van Visitbrussels op vlak van toerisme even buiten beschouwing gelaten, was het economische luik van de missie vooral gericht op verschillende seminaries over de sterke punten van het Gewest in de vastgoedsector en het fiscaal aantrekkelijk Belgisch aanbod voor de audiovisuele sector (Taks Shelter). De mogelijkheden tot coproducties in de audiovisuele sector werden in de verf gezet : reeds 500 actieve bedrijven.

Op de agenda

Brax (kledij, modeartikelen) heeft laten weten haar eerste boetiek in Brussel te willen vestigen. Bovendien was er naar aanleiding van een seminarie over de investeringsmogelijkheden in onroerende goederen in de strategische ontwikkelingszones veel vraag naar ontmoetingen in Brussel, in het bijzonder wat betreft het project Mediapark op de huidige site van de RTBF en de VRT.