Duurzame ontwikkeling : concurrentievermogen en motivering

woensdag, 13 juni, 2018

Duurzame ontwikkeling  - seminarie"De ontwikkeling van zijn onderneming verzoenen met die van de maatschappij, dat is een hefboom van concurrentievermogen, motivering en een must voor de investeringen”. Vanesse Biebel, FEB Adviser, onderstreept in deze bewoordingen de groeiende invloed van duurzame ontwikkeling op de ondernemerschapsdynamieken van vandaag. 

Internationaal duurzaam ondernemen was het thema van de sessie die op initiatief van Cécile Jodogne op maandag 11 juni werd georganiseerd bij hub.brussels in het kader van de week van de economische handelsattachés (EHA).

Voor Melissa Sabatier, COO van de Brusselse onderneming BlueSquare, die data management solutions ontwikkelt in het kader van het beheer van gezondheidsprojecten, biedt dataexploitatie overal ter wereld en met name in Afrika bezuiden de Sahara en in Azië waar ze voornamelijk aanwezig zijn, nieuwe mogelijkheden om de inzet van de actoren op het werkveld zoals de NGO’s en de industriële strategieën van de farmaceutische sector met elkaar te verbinden. Overal waar een sterke correlatie bestaat tussen onzekere levensomstandigheden en gezondheid, dienen de gegevens en de productie met elkaar in verband te worden gebracht. De vermindering van het aantal kinderziekten is een van de doelstellingen waaraan deze nieuwe diensten kunnen bijdragen. “Dat is wat ons mobiliseert”, besluit ze. Dit voorbeeld toont aan hoe belangrijk de dimensie van duurzaam ondernemen is. Het gaat hier namelijk om een ontwikkelingsproces dat verband houdt met nieuwe digitale technologieën.

 

Duurzame ontwikkeling integreren, een kwestie van middelen ?

Bij de eerste stappen hebben we al heel snel begrepen dat duurzame ontwikkeling op internationaal vlak niet een zaak was van specifiek daartoe bestemde investeringen. Het gaat eerder om een opbouwende en structurerende bezorgdheid, in de kern van het management. Het is dus niet alleen een zaak van grote ondernemingen. Doelstellingen van internationaal duurzaam ondernemen vastleggen, biedt ook mogelijkheden voor nieuwe markten, met nieuwe producten of diensten.

Voor Vanessa Biebel, zetten de KMO’s, met 90% van de wereldwijde economie, aan tot duurzaam ondernemen omdat ze het werkelijk integreren in hun proces. Vaak zijn familiebedrijven naar hun aard duurzaam omdat ze lokaal sterk verankerd zijn : “ze zijn meer geïntegreerd in de omgeving waarin ze evolueren maar hebben niet altijd de mogelijkheid om dit te communiceren.”

Buitenlandse handel en mensenrechten

Staatssecretaris Cécile Jodogne heeft in samenwerking met haar administratie Brussel Invest & Export (hub.brussels) verschillende keren besloten om bepaalde economische missies niet te vergezellen of uit te stellen, daar waar de regeringsleiders een beleid voerden dat ogenschijnlijk in strijd was met de mensenrechten. Een ding is om beleidskeuzes te maken en dat is belangrijk, maar hoe zit het met bedrijven die actief zijn op verre markten? Hoe kunnen ze de dimensie mensenrechten integreren?

Over het algemeen hebben grote internationale bedrijven een auditsysteem opgezet om te zorgen voor de toepassing van richtlijnen zoals "wat ik hier niet aanvaard, kan ik elders ook niet aanvaarden". Moeten we het hebben over de eenvoudige vertaling van eisen of normen met partners of onderaannemers in het buitenland? Op een meer pragmatische manier denken we eerst aan "garanties met betrekking tot corruptie", zegt Melissa Sabatier. "De aandacht voor de plaats van vrouwen bij aanwervingen in landen waar onzekerheid heerst, is een belangrijke hefboom", vervolgt Gaëlle Janssens, Member Relation Manager bij TheShift, Belgisch netwerk van duurzame ontwikkeling. "In veel culturen hebben ze een educatieve missie en dient het eerste loon om de kinderen naar school te sturen. "

Duurzaam ondernemen op het scorebord zetten van een onderneming, is dat overal mogelijk ?

Dit is in ieder geval de vraag van een deelnemer gevestigd in Noord-Afrika die toegeeft dat hij geen significante voorbeelden kent van bedrijven die een succesverhaal hebben geschreven met een uitdrukkelijk en gedragen ontwikkelingsdoelstelling. "Omdat we er wel moeten van uit gaan dat onze ondernemers zich op bepaalde markten bevinden met belangrijke concurrenten", zegt hij onder meer.

 “Maar welke overheid - zelfs autoritair - zou niet willen dat haar mensen toegang hebben tot drinkwater of afvalbeheer? "Antwoorden Gaëlle Janssens. "En regeringen hebben er ook belang bij om hun imago te verbeteren", merkt Melissa Sabatier op. In het tijdperk van de sociale netwerken is het nieuwe paradigma dat iedereen weet dat iedereen het weet. En dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom het voor bedrijven absoluut noodzakelijks is om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling in hun internationale strategie te integreren. De eis is vandaag dusdanig dat we al zeer ver staan van de eerste praktijken die erin bestonden duurzame ontwikkeling tot een eenvoudige marketingtool te maken.

 “Daarom zijn we tegen de explosie van labels", legt Vanessa Biebel uit. "Sommige winkelketens sluiten alle niet-duurzame merken uit", zegt Gaëlle Janssens, die een bewustwording bevestigt aan het einde van de keten wat waarschijnlijk de wens weerspiegelt van een steeds grotere groep consumenten die de voorkeur geven aan eerlijke handel.

 

De druk komt vanuit de bevolking

Cécile Jodogne, nam het woord aan het einde van de uitwisselingen en deelde haar bevindingen tijdens seminaries waaraan ze heeft deelgenomen in de landen waar de zorg voor duurzame ontwikkeling, volgens ons, geen primaire zorg is. Ze stelt vast dat de druk steeds meer vanuit de bevolking komt. "De vraag naar een beter milieu is een vraag die zich spontaan uitdrukt. "

Duurzaam ondernemen wordt de sleutel tot het concurrentievermogen voor het bedrijf, waar ook ter wereld. Het is de eis van steeds meer consumenten die geïnteresseerd zijn in de ecologische, sociale en ethische omstandigheden van de productie van consumptiegoederen en de implementatie van diensten. Dit zorgt voor zingeving en motivering  voor de teams. Het is een toegangspoort voor nieuwe markten.

 

Agenda

Cécile Jodogne herinnerde eraan dat ze Belgische exporterende ondernemers op 2 oktober uitnodigde voor een seminarie georganiseerd met BECI en hub.brussels: "Voor een internationaal duurzaam ondernemerschap”.  Het is ook de titel van een brochure die voor deze gelegenheid wordt gepubliceerd en waarin de redenen en de modaliteiten van betrokkenheid van mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven voor duurzaam ondernemerschap in kaart worden gebracht.

 

Misschien ook interessant :

Handel en mensenrechten : verder dan de kwestie Myanmar

Generous : kwaliteit, export en maatschappelijk engagement

Duurzaam ondernemen

Foto : van links naar rechts, Vanessa Biebel, Advise FEB, Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Gaëlle Janssens, Members Relation Manager The Shift en Melissa Sabatier, Coo, van de Brusselse onderneming BlueSquare.