DBDMH : De parlementsleden zullen ook het beheer van de twee voorgaande legislaturen onderzoeken

donderdag, 1 februari, 2018

Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne, neemt akte van de beslissing van het Uitgebreid Bureau van het Brussels Parlement om aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere “DBDMH” commissie in te stellen naar aanleiding van de hoorzittingen van afgelopen weken.  Deze hoorzittingen hebben in ruime mate aangetoond dat er al meer dan twintig jaar onregelmatigheden zijn.

De bijzondere commissie zal het bijgevolg mogelijk maken om de voorgaande Ministers en Staatssecretarissen belast met de DBDMH aan te horen.

De Staatssecretaris herinnert eraan dat de onregelmatigheden de kwaliteit van de dienst aan de burgers niet in vraag stelt. Wat betreft de verantwoordelijkheden of demogelijke strafrechtelijke fouten in het kader van het administratief beheert, wijst Cécile Jodogne erop dat ze het verslag van het Rekenhof aan het Parket heeft overgemaakt op 22 december 2017.

Het waarborgen van de veiligheid van de Brusselaars is altijd een prioriteit geweest voor de Staatssecretaris.  Het administratief beheer van de DBDMH zal grote wijzigingen ondergaan met de hervorming die ze heeft opgebouwd en die, behalve twee onthoudingen van VB en NVA, unaniem gestemd werd. Deze reorganisatie wordt op 1 maart effectief.

Het beleid van de Staatssecretaris is meer dan ooit toekomstgericht. De nieuwe organisatie zal structurele antwoorden bieden en zal ervoor zorgen dat de DBDMH aansluit bij de principes van deugdelijk bestuur. Dit is ook de wens van de meeste operationele en administratieve personeelsleden die bij de DBDMH tewerkgesteld zijn.