Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

DBDMH : Naast de hervorming is een reorganisatie aan de gang

vrijdag, 22 december, 2017

SIAMUDe Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft donderdagmorgen bevestigd dat de hervorming in werking treedt op 1 maart 2018. De regering heeft ook akte genomen van de beslissing van Staatssecretaris Cécile Jodogne om tijdelijk het dagelijks beheer van de DBDMH op zich te nemen. Hiertoe zal ze tot aan deze datum samenwerken met de Directieraad.

Cécile Jodogne zal dus tijdelijk alle beslissingen nemen op voorstel van de verantwoordelijken van de DBDMH. Hierdoor kan de wettigheid van de daden van dagelijks beheer van de instelling waarvoor zij verantwoordelijk is gecontroleerd worden. De Staatssecretaris werkt niet alleen aan de invoering van deze uitzonderlijke maatregelen, maar ook aan de verderzetting van de hervormingen en andere realisaties die hiervoor werden opgestart. Naast de structurele hervorming, heeft ze trouwens ook gewezen op alle maatregelen die reeds genomen werden voor het verslag van het Rekenhof :

Eerst en vooral worden, voor de verificatie van de overheidsopdrachten, alle vastleggingen en vereffeningen gecontroleerd door een externe structuur van de DBDMH sinds 2016. Een team van BFB (Brussel Financiën en Budget) is voortaan belast met de procedure. Sinds 1 januari 2017 heeft de DBDMH een specialist in overheidsopdrachten aangeworven. Hij houdt zich hier exclusief mee bezig. Een investeringscomité werd opgericht bestaande uit diensten van financiën, logistiek en leden van het kabinet van de Staatssecretaris. De DBDMH voorziet op haar beurt om een beroep te doen op een externe juridische bijstand om de finalisering van de overheidsopdrachten die vertraging hebben opgelopen te versnellen. Tot slot werd het logistieke team versterkt en zal bijzondere aandacht blijven krijgen bij de volgende aanwervingen.