Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

De DBDMH maakt haar grootste hervorming en modernisering mee sinds 20 jaar !

vrijdag, 2 maart, 2018

nieuw organigram DBDMH Staatssecretaris Cécile Jodogne en de directie van de DBDMH hebben vrijdagnamiddag de nieuwe organisatie van de dienst voorgesteld aan de brandweerlieden-ambulanciers, administratieve personeelsleden en technici van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Dankzij een unieke directie met aan het hoofd een officier-dienstchef, een duidelijke organigram en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden, zal deze hervorming het beheer van de DBDMH verduidelijken en vergemakkelijken.

Een van de grootste veranderingen is het verdwijnen van de tweehoofdige structuur van de DBDMH. Er wordt plaats gemaakt voor een unieke directie die instaat met het vastleggen van de prioriteiten van de gehele DBDMH, met aan het hoofd een officier-dienstchef, gesteund door een commandant-tweede in bevel en een administratieve coördinator.

De administratieve coördinator, reeds gemandateerd, oefent functies uit met betrekking tot de

De officier-dienstchef en zijn rechterhand, op dit ogenblik uitgeoefend door de waarnemende leidende ambtenaren, zullen binnenkort aangeduid worden voor een mandaat van 5 jaar via een selectieprocedure georganiseerd door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experten in overheidsmanagement en beroepsbrandweerlieden.

Een nieuw administratief statuut en een nieuwe bezoldigingsregeling van de operationele ambtenaren van de DBDMH, in overeenstemming gebracht met die van de operationele ambtenaren in de andere hulpverleningszones treedt ook in werking. Deze harmonisering, zowel op vlak van de officierengraden, de bevorderingsvoorwaarden, de vereisten inzake opleiding, als de aanwervingsvoorwaarden, zal de mobiliteit tussen de DBDMH en de hulpverleningszones vergemakkelijken waarbij een aantrekkelijke loopbaan aan de ambtenaren van de DBDMH verzekerd wordt.

De afgelopen 20 jaar, bestond het beheer van deze organisatie van ongeveer 1200 ambtenaren erin om te voldoen aan punctuele behoeften, zonder globale visie op lange termijn. Met de structurele en statutaire hervorming kan de DBDMH eindelijk een duidelijke visie op lange termijn voorleggen en zal ze haar opdrachten en haar beheer op moderne en efficiënte wijze kunnen uitvoeren.

Dankzij de organisatorische optimalisering van de dienst zal concreet vorm kunnen worden gegeven aan de projecten die de versterking en de reorganisatie van de oproepcentrale beogen of nog de procedurewijzigingen in de diensten preventie en preparatie.