Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

DBDMH : De hervorming trekt de situatie recht

woensdag, 6 december, 2017

Réforme SIAMUEen voorontwerp van verslag van het Rekenhof betreffende de periode 2012-2015 onderstreept de gebreken in het administratief beheer van de DBDMH. Dit vertrouwelijke en verontrustend verslag heeft voornamelijk betrekking op de vorige legislatuur en werd door de pers verspreid op 6 december 2017. Sinds haar ambtsaanvaarding in 2014 heeft de Staatssecretaris interne problemen vastgesteld in de organisatie van de dienst voor brandbestrijding en dringende medische hulp en heeft ze onmiddellijk een grondige hervorming ingevoerd om structurele antwoorden te bieden. De veiligheid van de Brusselaars is nooit in het gedrang gekomen door deze administratieve tekortkomingen.

Het voorontwerp van verslag van het Rekenhof bevestigt ons het problematisch beheer van de overheidsopdrachten door de DBDMH voor de periode 2012-2015. De Staatssecretaris stelt de gegrondheid van de feiten en de analyse van het dossier geenszins in vraag.

Cécile Jodogne heeft een grondige hervorming van de DBDMH ingevoerd. Het samenwerkingsakkoord met de federale regering werd afgesloten en de hervorming zal begin 2018 in werking treden. Deze hervorming zal met name zorgen voor een betere verdeling van de verantwoordelijkheden en een verscherpte controle van de financiële dossiers.

“De huidige tweehoofdige structuur van de DBDMH is complex en bron van conflicten, en zal dus vereenvoudigd en gerationaliseerd worden teneinde de werking van de brandweerdienst te verbeteren, inclusief het administratief luik ervan” merkt Cécile Jodogne op. De administratieve dossiers zullen terug in handen van de administratieve ambtenaren komen en niet meer bij de operationelen. De aanwerving voor de nieuwe directie van de DBMDH is lopende.

De Staatssecretaris Cécile Jodogne heeft niet gewacht op de toepassing van de hervorming noch op het verslag van het Rekenhof om bij de directie de invoering van andere gepaste maatregelen te eisen :

  • Voor de verificatie van de overheidsopdrachten worden alle vastleggingen en vereffeningen gecontroleerd door een externe structuur van de DBDMH sinds december 2016. Een team van BFB (Brussel Financiën en Budget) is voortaan belast met de procedure.
  • Op 1 januari 2017 heeft de DBDMH een jurist aangeworven gespecialiseerd in het beheer van overheidsopdrachten. Deze houdt zich uitsluitend hiermee bezig. 
  • Een investeringscomité bestaande uit diensten van financiën, logistiek en leden van het kabinet van de Staatssecretaris werd opgericht.
  • De DBDMH voorziet een beroep te kunnen doen op externe juridische bijstand om de finalisatie van de overheidsopdrachten die vertraging hebben opgelopen te versnellen.
  • Het logistieke team werd versterkt en er zal bij de volgende verbintenissen het voorwerp van bijzondere aandacht blijven uitmaken.

Merk op dat de Staatssecretaris Cécile Jodogne verbaasd is dat het voorlopig en vertrouwelijk voorontwerp van het Rekenhof over de audit van de overheidsopdrachten van de DBDMH circuleert terwijl noch het gewestelijk parlement, noch de regering over het definitieve verslag beschikken.

Ze heeft de aanbevelingen van het voorontwerp in aanmerking genomen en verzekert dat het wordt opgevolgd door de teams van de DBDMH. Het kabinet wacht de definitieve aanbevelingen van het Rekenhof af om deze te integreren in het reeds lopende proces.