De DBDMH dient klacht in tegen onbekende voor het geweld tegen de brandweer

maandag, 13 november, 2017

DBDMDH RellenStaatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cécile Jodogne veroordeelt scherp het geweld tegen de Brusselse brandweer en de politiediensten tijdens de rellen van zaterdagavond in Brussel.

“Werkmateriaal en een autopomp werden ernstig beschadigd. De DBDMH zal een klacht indienen tegen onbekende voor de beschadiging van het materiaal en de agressie tegen de brandweerlieden” verklaart de Staatssecretaris.

Brandweerlieden aanvallen terwijl zij hulp komen bieden en branden komen blussen is onaanvaardbaar !

Na identificatie van de daders van deze handelingen, zullen we erop toezien dat ze vervolgd worden zodat de herstelling kan plaatsvinden.

Er was veel agressie en geweld en de onruststokers hebben handelszaken, politiemensen en brandweerlieden aangevallen. Het geweld tegen de politie was in het bijzonder opvallend.  

"De personeelsleden van de DBDMH hebben nog maar eens moeten optreden in bijzonder moeilijke omstandigheden" betreurt Cécile Jodogne. Er is geen enkel excuus voor dergelijk gedrag. Deze aanvallen tegen de brandweerlieden geven reden tot bezorgdheid. We kunnen ons terecht de vraag stellen of hier geen sprake is van aantasting van de minimale norm van respect voor het overheidspersoneel wiens opdracht is om onze medeburgers te beschermen en te redden.