DBDMH – Aanduiding van de officier-dienstchef

vrijdag, 20 juli, 2018

Vandaag, donderdag 19 juli 2018 heeft de Brusselse regering, op voorstel van Staatssecretaris Cécile Jodogne, de Heer Tanguy du Bus de Warnaffe aangeduid voor de functie van Officier-dienstchef van rang A5+ bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Hij zal in functie treden op 1 augustus 2018, voor een mandaat van vijf jaar.

In het kader van de grootste hervorming van de DBDMH sinds 20 jaar, heeft de Brusselse Regering de DBDMH voorzien van een directeur-generaal – officier-dienstchef na een procedure onder leiding van een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit experten in overheidsmanagement en beroepsbrandweerlieden.

Dhr. Tanguy du Bus de Warnaffe staat al twee jaar aan het hoofd van de operationele directie en wordt nu aangesteld voor de directie van de DBDMH  op basis van zijn grondige kennis van het terrein en van de context van de DBDMH, zijn sterke motivering en wil om de samenhang en de samenwerking tussen de personeelsleden van de DBDMH te verbeteren.

Als industrieel ingenieur van opleiding en houder van een speciale licentie in bedrijfsbeheer en een specialisatie als adviseur in gevaarlijke stoffen,  heeft de Heer Tanguy du Bus de Warnaffe uiteenlopende professionele uitdagingen aangegaan als luitenant, kapitein, commandant en vervolgens als waarnemend officier-dienstchef bij de DBDMH. Naast zijn 30 jaar ervaring op het werkveld bij de DBDMH en zijn gespecialiseerde kennis van de organisatiestructuur, heeft hij de kans gehad om zich te specialiseren in noodplanning en in het beheer van rampsituaties en heeft hij de operaties geleid tijdens de aanslagen van 22 maart 2016.

Ter herinnering, de hervorming van de DBDMH die dit jaar in werking is getreden, heeft met name de tweehoofdige structuur van de DBDMH – ingevoerd in 1999 -  geschrapt ten gunste van een eenhoofdige directie belast met het vastleggen van de prioriteiten van de DBDMH. De directie zal haar inspanningen bundelen om de reeds lang gekende problemen, zoals de renovatie van de kazernes, de opleidingen en de opwaardering van de brandweerlieden aan te pakken.