DBDMH : Aanduiding van de nieuwe administratieve coördinator : Dhr. Philippe de Wergifosse

donderdag, 1 februari, 2018

Vandaag, donderdag 1 februari 2018, heeft de Brusselse Regering de Heer Philippe de Wergifosse aangeduid voor de functie van Administratieve Coördinator van rang A5 bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Deze beslissing werd genomen op basis van het advies van een onafhankelijke selectiecommissie die zich, na de geschiktheid van de competenties, de relationele vaardigheden en de managementcapaciteiten te hebben onderzocht, bij meerderheid van de stemmen uitgesproken heeft voor de kandidatuur van dhr. Philippe de Wergifosse. Hij zal in functie treden op 1 maart 2018.

De onafhankelijke selectiecommissie heeft de keuze voor de Heer Philippe de Wergifosse voor het mandaat van administratieve coördinator gemotiveerd op basis van zijn ervaring, opleiding en voorstellen.

Als landbouwkundig ingenieur van opleiding en adviseur in gevaarlijke stoffen, is de Heer Philippe de Wergifosse verschillende professionele uitdagingen aangegaan als luitenant (van 2005 tot 2014) en kapitein (vanaf 2014) bij de DBDMH.

Naast zijn ervaring en grondige kennis van het terrein en van de structuur van de DBDMH, heeft hij de kans gehad om een organisatorische analyse van de DBDMH uit te werken in het kader van zijn postuniversitaire studies. Dankzij zijn ervaring bij de DBDMH en zijn aanvullende opleidingen in beheer, heeft hij een duidelijke visie over de DBDMH en kan hij verbeteringen voorstellen, ook op het vlak van beheer van veranderingen – troef die door de selectiecommissie naar voren werd geschoven.

De nieuwe Administratieve Coördinator vindt dat de DBDMH zich opnieuw moet richten op zijn basisopdrachten en –waarden met name die van de veiligheid. Een van zijn taken zal erin bestaan erop toe te zien dat de DBDMH aansluit bij de principes van deugdelijk bestuur.

Wat betreft de selectie voor de operationele mandaten heeft de Regering, gelet op het verslag van de selectiecommissies, geen mandaathouders kunnen aanduiden. Bijgevolg zullen de selectieprocedures voor de post van officier-dienstchef en die van officier-tweede in bevel zo snel mogelijk opnieuw worden gelanceerd.

De hervorming treedt in werking op 1 maart 2018 en het spreekt voor zich dat de continuïteit van de dienst verzekerd zal worden.