De Brusselse Brandweer eindelijk op het goede (beheer)spoor

dinsdag, 19 juni, 2018

dbdmh hervormingCécile Jodogne - We hebben eindelijk de negatieve spiraal doorbroken waarin de DBDMH al bijna 25 vastzat. Een nieuwe dynamiek is ingevoerd en is het resultaat van mijn engagement op alle fronten in het kader van de voogdij die ik uitoefen op de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Hervorming en nieuwe organisatiecultuur

In plaats van een klassieke voogdij uit te oefenen, heeft de Staatssecretaris namelijk op verschillende fronten willen werken. "Ik had mezelf kunnen beschermen achter een meer conventionele, afstandelijke methodologie, gebaseerd op verwijten of had elk geval apart kunnen aanpakken, zonder daarbij een globale visie voor ogen te hebben” merkt Cécile Jodogne op.

Structurele en wettelijke hervormingswerkzaamheden, de opvolging van het dagelijks beheer, de implementatie van het investeringsplan voor de renovatie en de herschikking van de kazernes en de aanwerving van extra personeel, allemaal acties die parallel worden uitgevoerd door de Staatssecretaris en haar team.

Het dagelijkse samenwerken met de directie van de DBDMH was essentieel om de spanningen veroorzaakt door de organisatiestructuur die te lang ontoereikend bleef, te verminderen. Een echt werk van bemiddeling en soms zelfs ontmijning.

“Eindelijk hebben we een gezondere en meer serene situatie voor de DBDMH. Door de hervorming tot een goed einde te brengen en tegelijkertijd actief te blijven op  de andere aspecten van beheer, geven we de DBDMH de nodige middelen om in te passen in de 21e eeuw.“

Een sterkere DBDMH

Sinds het begin van het mandaat werd de DBDMH versterkt met ongeveer 70 extra personeelsleden. Het was dringend nodig te voorzien in operationeel en administratief personeel.

De nieuwe vereisten met betrekking tot de veiligheidssituatie na de aanslagen, de demografische evolutie in het Brussels Gewest, de mobiliteitsproblemen en de structurele veranderingen in het stedelijk weefsel zijn allemaal factoren die de toename van de werklast en verantwoordelijkheden van de DBDMH beïnvloeden.

 

Enkele cijfers

●      het aantal operationele personeelsleden is gestegen van 1023 in 2014 naar 1063 vandaag, met een stijging van 21% van het aantal officieren.

●      de administratieve personeelsleden stegen met 20%

Deze inspanningen moeten worden verdergezet. IN 2018 blijft de DBDMH investeren inde toekomst : nieuwe aanwervingen zijn voorzien in het personeelsplan 2018 goedgekeurd door de Brusselse Regering.

dbdmh organigram

Noodzakelijke hervorming

Verschillende vaststellingen van onregelmatigheden werden betreurd tijdens de 15 jaar dat een tweekoppige operationele en administratieve structuur was ingevoerd :

● onmogelijkheid om de duidelijke taakverdeling tussen het administratieve en het operationele personeel vast te stellen

● voortdurende en contraproductieve spanningen tussen het administratief beheer en de operationele directie

● een wederzijds onbegrip van de beperkingen van de operationele opdrachten aan de ene kant en administratieve taken aan de andere kant

Alle getuigenissen die tijdens de bijzondere commissie DBDMH gehoord werden, komen overeen. Ze bevestigen de bevindingen van Cécile Jodogne. Dezelfde bevindingen die sinds 2014 voor haar een motivering zijn om op verschillende actieterreinen de DBDMH uit een lastig parket te helpen. De ingevoerde hervorming voldoet aan de eisen en uitdagingen van een doeltreffende openbare administratie.