Brussel, de ideale uitvalsbasis voor grote mediabedrijven gevestigd in Londen

donderdag, 9 november, 2017

Seminarie - Londen Media “De uittocht van Londense bedrijven is gestart en er rest ons niet veel tijd meer om de media-industrie naar Brussel te halen” verklaart Staatssecretaris Cécile Jodogne. In het kader van de door haar opgestarte strategie Brexit, organiseerde de Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, op woensdag 8 november, in Londen een seminarie voor de grote Britse mediabedrijven.

Sinds juni 2006 is de onzekere uitkomst van de onderhandelingen over de Brexit de belangrijkste bron van zorg geworden voor de Europese economie. Maar na de schok van het Brits referendum, zijn de Europese steden zich geleidelijk aan bewust geworden van de kansen die door deze beslissing worden geboden.  

Talrijke in Londen gevestigde bedrijven zoeken namelijk een nieuwe Europese bodem om te blijven genieten van de voordelen die de Europese markt hen biedt.

Terwijl Londen op dit moment door iedereen beschouwd wordt als dé Europese financiële hoofdstad, vergeten de meeste Europese besluitvormers dat Londen ook gekend is voor haar media. Staatssecretaris Cécile Jodogne is zich bewust van deze realiteit.

De creatieve media-industrie telt namelijk 4.100 bedrijven in totaal, die ongeveer 142.000 mensen tewerkstellen in en rondom Londen. Nog belangrijker is dat Londen zeer gekende mediabedrijven verenigt die op internationaal niveau actief zijn.

Om de grote mediabedrijven naar Brussel te trekken werden tijdens dit evenement de troeven van ons Gewest in de verf gezet  :

  • Brussel is de Europese hoofdstad die het dichtst bij Londen ligt, en is de hoofdstad van Europa !
  • Brussel beschikt over hoogopgeleide, meertalige arbeidskrachten ;
  • Brussel is het belangrijkste diplomatieke beïnvloedingscentrum voor Europa;
  • De levenskwaliteit in Brussel is uitzonderlijk;
  • Het vastgoedaanbod is tot 5 keer interessanter dan in andere Europese steden;
  • Het heeft een gunstig fiscaal klimaat.

Daarenboven werkt de Brusselse Regering momenteel aan het project MEDIAPARK te Reyers zodat de media in een optimale omgeving kan werken. De nieuwe mediaomgeving in Schaarbeek zal perfect beantwoorden aan de ideale voorwaarden voor deze sector die een cruciale groeikern is voor de economie.

Seminarie Londen media Naast deze positieve punten wordt er ook nagedacht hoe men de inplanting van Britse mediabedrijven in Brussel kan vergemakkelijken :

  • Een contactpunt en een verantwoordelijke voorzien om mediabedrijven aan te trekken ;
  • Gespecialiseerde werkgroepen oprichten met name met overheidsinstellingen belast met de regelgeving van het medialandschap in België ;
  • Contacten leggen met mediabedrijven die in België zijn gevestigd.

”De combinatie van al deze elementen zorgt voor een nieuwe dynamiek voor Brussel” concludeert de Staatssecretaris.