BI&E, Impulse en Atrium zijn voortaan één : hub.brussels !

vrijdag, 19 januari, 2018

Hub.brusselsGisterenmiddag werden de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven onthuld aan de pers. Atrium, Impulse en Brussel Invest & Export fusioneren en worden hub.brussels !

Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en diens collega bij de Brusselse Regering Didier Gosuin, Minister voor Tewerkstelling, Economie, Beroepsopleiding en Gezondheid, maakten van de gelegenheid gebruik om iedereen even te herinneren aan de opdrachten van de instelling die in de eerste plaats bedoeld is om de Brusselse economie te ontwikkelen en de evolutie ervan te versnellen.

De rijkdom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt grotendeels af van de prestaties van haar ondernemers. Het is dus uiterst belangrijk dat aan de Brusselse ondernemers - handelaars, starters, KMO’s, producenten van goederen of diensten, in België of in het buitenland - de mogelijkheid geboden wordt om begeleid te worden door eenzelfde structuur in alle verschillende ontwikkelingsfasen van hun onderneming (oprichting, na de oprichting, diversificatie, innovatie, ontwikkeling, internationalisering).

Het Agentschap is dus de unieke toegangspoort naar alle diensten voor advies en begeleiding van de ondernemingen van het BHG.

Kwaliteitsvolle dienstverlening  

De diensten die aangeboden werden door de 3 instellingen vóór de integratie blijven bestaan en zullen voortdurend verbeterd worden teneinde hun relevantie en prestaties te verzekeren. Nieuwe diensten zullen ontstaan in functie van de behoeften van de ondernemers die evolueren in de tijd (digitalisering, duurzaamheid, globalisering,…). “Het gaat zowel om individuele adviezen die op maat worden geleverd en op vraag van een onderneming, als om collectieve instrumenten en opleidingen voor zeer specifieke doelgroepen” benadrukte Cécile Jodogne, Brussels Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel.

De samenwerkingen tussen deze 3 agentschappen zijn in het verleden reeds succesvol gebleken, met name door de recente komst van Uniqlo (Japans handelsmerk) aan  het Muntplein, het resultaat van jarenlange gezamenlijke acties tussen Atrium en BI&E. Cécile Jodogne voegt hieraan toe : “Ik denk ook aan internationale beurzen en economische zendingen waar de sectorale expertise van Impulse de geografische expertise van BI&E komt versterken ten bate van de Brusselse exporteurs.”

Voor de Staatssecretaris zal een consolidering en een structurering van deze samenwerkingen zorgen voor een meer efficiënte toewijzing van de hulpmiddelen aan de Brusselse ondernemingen. Het nieuwe Agentschap zal dus veel meer zijn dan enkel het naast elkaar plaatsen van de 3 instellingen die het integreert.

Het klimaat van de Brusselse ondernemingen stimuleren

Naast de onderneming op zich, is de contextuele omgeving minstens even belangrijk. Deze bestaat met name uit de mobiliteit, fiscaliteit en de technische aspecten en wordt vertegenwoordigd door de spelers die het leven van ondernemingen beïnvloeden, hun ecosysteem bepalen en hun dagelijkse context invullen. Het gaat zowel om overheidsinstellingen als burgers en privéactoren zoals de kamers, de federaties, de verenigingen en de academische wereld. In dit opzicht is de opdracht van het Agentschap om de omgeving waarin de Brusselse ondernemingen actief zijn te stimuleren. Die omgeving is een ware hefboom die de positieve effecten van de steun aan ondernemingen zal vermeerderen.

Overigens is het Agentschap gemandateerd om de politieke impulsen te spijzen en ten uitvoer te leggen. De leden van de regering rekenen dus op het Agentschap om toezicht te houden op de Brusselse en internationale economie, statistieken te verzamelen en aanbevelingen te formuleren zodat we ons aanbod van diensten kunnen verbeteren.

Het Agentschap huisvest ook de 1819 die informatie in eerste lijn verschaft over elke vorm van steun voor een onderneming, met inbegrip van de maatregelen die niet onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap vallen, zoals de financiële steun of nog de huisvesting. Het Agentschap blijft ook de Raad voor Economische coördinatie (REC) en het netwerk van economische en handelsattachés (EHA) coördineren.

Tot slot verklaart Cécile Jodogne dat alles in het werk wordt gesteld opdat hub.brussels een flexibele, proactieve structuur wordt die aansluit bij de privésfeer zodat we steeds beter tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de ondernemers, zowel handelaars, starters als KMO’s.