Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

De bescherming van de Brusselaars zal au sérieux moeten worden genomen

vrijdag, 8 september, 2017

Hervorming Civiele Bescherming - taskforceDeze zomer brachten we jullie op de hoogte van de gevaarlijke situatie voor de veiligheid van de Brusselaars indien, zonder overleg, de hervorming van de Civiele Bescherming uitgewerkt door de Federale Overheid uitgevoerd zou worden.

Voor Staatssecretaris Cécile Jodogne, bevoegd voor de hulp- en brandweerdiensten in Brussel, was het ondenkbaar dat deze hervorming geen rekening zou houden met Brussel, een stad die bijzonder kwetsbaar is wanneer het over de betrokken risico’s gaat. Ze heeft gewaarschuwd dat de Brusselse Regering bereid is om een procedure inzake belangenconflict in te stellen om het wetgevingsproces te blokkeren.  

In extremis werd een akkoord bereikt tussen de Brusselse en de Federale Regering om een “task force” op te richten. Deze zou belast worden met het analyseren van de gevolgen en de impact van de hervorming op het beveiligingsniveau van de Brusselaars in geval van ongevallen of aanslagen met chemische, biologische, radiologische, nucleaire en explosieve stoffen (CBRN-e).

Deze “task force” zal bestaan uit regionale en federale experten en vertegenwoordigers van de kabinetten van de minister van Binnenlandse Zaken en van de Brusselse Staatssecretaris. Voor het einde van het jaar en dus voor de uitvoering van de hervorming, zal deze taskforce haar werkzaamheden tot een goed einde moeten brengen.  

Dat deze beslissing werd genomen in het overlegcomité tussen de federale overheid en de federale staten is heuglijk nieuws. De Brusselse regering ziet dus voorlopig af van het inroepen van een belangenconflict. Het kabinet van Staatssecretaris Cécile JODOGNE zal op een constructieve manier binnen deze “task force” werken.

Voor de Staatssecretaris blijft één ding zeker : als blijkt dat er onvoldoende middelen worden voorzien voor de veiligheid van de Brusselaars, de pendelaars en de bezoekers, zal ze opnieuw voorstellen om de procedure te activeren.