Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Alle veiligheids- en hulpverleningsberoepen op eenzelfde campus

vrijdag, 24 november, 2017

ERMS SIAMU Ongeveer 9000 personeelsleden met een veiligheids- en de hulpverleningsberoep staan ten dienste van de Brusselaars. Het staat buiten kijf dat het essentieel is dat bruggen geslagen worden tussen de verschillende beroepsgroepen. In dit opzicht voorziet de Brusselse gewestregering alle nodige middelen voor meer uitwisselingen en synergiën.  

De beslissing om de vier betrokken opleidingscentra samen te brengen in eenzelfde structuur op eenzelfde plaats gaat natuurlijk in die richting. “Ik ben verheugd met de invoering van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen die een geïntegreerde en multidisciplinaire visie van de openbare veiligheid uitstraalt” heeft Staatssecretaris Cécile Jodogne verklaard tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de oprichting van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen (GWVB) georganiseerd samen met Minister-President Rudi Vervoort en de Minister voor Tewerkstelling en Beroepsopleiding Didier Gosuin.

De politieagenten in opleiding bij de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), de brandweerlieden van de Brandweerschool, de ambulanciers van het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en de administratieve personeelsleden van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) zullen specifieke opleidingen krijgen, maar wel beter gecoördineerd en geïntegreerd.

 “Het is essentieel om een gemeenschappelijke en gedeelde cultuur te verwerven : opleidingen volgen en oefeningen uitvoeren onder vakmensen met doorgedreven en zeer intensieve beroepen, en een plaats geven aan de uitwisseling van beroepspraktijken  bevordert de synergie. Gelet op de maatschappelijke uitdagingen waarop we onszelf voortaan moeten voorbereiden zijn deze synergiën meer dan ooit belangrijk ! “ Cécile JODOGNE benadrukt ook nog het belang van deze nieuwe structuur “die het mogelijk maakt om  de verschillende leerlingen te verwelkomen en oefeningen te organiseren, soms gemeenschappelijk, soms specifiek voor een bepaalde discipline, maar altijd gecoördineerd om samenhang in het opleidingstraject te verzekeren.  

Een IODMH met ontwikkelingspotentieel

Ifamu siamu De zogenaamde “gele” opleidingen, bedoeld voor ambulanciers, worden verzekerd door het IODMH. De dringende medische hulp vertegenwoordigt 80% van de interventies. Het instituut dat een toenemend aantal leerlingen verwelkomt, moest in tijdelijke lokalen gevestigd worden alvorens definitief te kunnen verhuizen naar de toekomstige campus van de GSOB.

Het IODMH moet haar activiteiten uitbreiden en haar opleidingen openstellen voor andere private en publieke structuren die hun personeelsleden een opleiding moeten of willen geven in DMH-technieken. 

Al meer dan twee jaar staan de instructeurs, in samenwerking met het Rode Kruis in voor de opleidingen ”Reageren in noodsituaties”, toegankelijk voor alle Brusselaars. 

Onderstaande links zijn misschien interessant :