2017, het jaar van de groei voor de audiovisuele sector in het Brussels Gewest

woensdag, 24 januari, 2018

Secteur audiovisuel - screen.brusselsDankzij de gezamenlijke inspanningen van de verschillende diensten van screen.brussels beschikt de audiovisuele sector nu over een coherente begeleidingsstructuur aangepast aan alle behoeften van de sector. Screen.brussels werd in het leven geroepen om deze innovatieve en veelbelovende sector te ondersteunen, en kan ondertussen goede resultaten en een uitstekende balans voorleggen voor 2017.

Om van Brussel een audiovisueel landschap te maken, heeft het Brussels Gewest twee jaar geleden een strategie uitgewerkt ter ondersteuning van een sector waarin al jarenlang onvoldoende geïnvesteerd wordt” verklaarden Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris Cécile Jodogne tijdens een persconferentie in Flagey.

Een strategie die zijn vruchten afwerpt aangezien in 2017 screen.brussels een honderdtal ondernemingen heeft bijgestaan in hun ontwikkeling en internationaliseringen, in 31 projecten (films, series, documentaires,…) heeft geïnvesteerd ten belope van 3 miljoen € voor 26 miljoen aan uitgaven, heeft bijstand verleend voor de organisatie van 239 draaidagen en heeft drie bedrijven gefinancierd voor een bedrag van 236.000 €. Staatssecretaris Cécile Jodogne heeft ook benadrukt dat 27 bedrijven zich in het Brussels Gewest zijn komen vestigen en dat anderen opgericht worden doordat ze aangetrokken worden door nieuwe zakelijke kansen.

Gelet op deze resultaten toont de gecombineerde actie van de verschillende diensten van screen.brussels dat het nuttig is om een uniek referentiepunt te hebben ter ondersteuning van de sector, zowel voor België als voor het internationaal niveau.

Gemeenschappelijke projecten met structurerende effecten

In 2017  heeft screen.brussels ondersteuning geboden aan bijna zeventig projecten met het oog op een structurering van de audiovisuele sector :  onder andere 34 workshops, vergaderingen en conferenties (tv-series, nieuwe vormen van verspreiding en innovatieve technologieën, virtual reality, gaming), het Boost Camp (programma dat streeft naar een snellere ontwikkeling van  filmprojecten van vrouwen), training in knelpuntberoepen (special effects-experts) en begeleiding van producties voor groenere en duurzamere filmopnames.

Voor minister Didier Gosuin is de focus van de audiovisuele economische activiteit op Brussel een goede zaak voor het creëren van nieuwe jobs met specifieke expertise. De projecten die vaak worden aangetrokken zorgen immers voor meer werk in animatie of special effects. Daarom heeft de regering besloten om samen met de ondernemingen uit de sector opleidingen in VFX (specials effects) te ontwikkelen voor werkzoekenden met grafische kennis. 

Van Brussel naar … overal ter wereld

Om bedrijven in de sector bij te staan bij hun internationale ontwikkeling, hebben de teams van screen.brussels en Brussel Invest & Export in drie domeinen samenwerkingen opgezet: Brusselse technologieën voor de audiovisuele sector, de Brusselse audiovisuele inhoud en de promotie van Brussel als een uitstekende bestemming voor internationale coproducties en opnames.

Audiovisuele sector - screen.brusselsCécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel verklaart zich nader : “Het Gewest begeleidt talrijke ondernemingen uit de audiovisuele sector bij hun internationale ontwikkeling, zowel bij de prospectie als bij de consolidering. Brussel Invest & Exort en screen.brussels werken samen aan talrijke projecten teneinde ondernemers te helpen om alle kansen zo goed mogelijk te benutten zoals grote internationale ontmoetingen zoals de IBC Beurs in Amsterdam, Cabsat in de Verenigde Arabische Emiraten, TechCrunch Disrupt in San Francisco,…”.

De actie van screen.brussels is ook merkbaar bij gezamenlijke deelname aan grote evenementen in de internationale audiovisuele wereld, : coproductiefora, festivals voor films, animatie, series, documentaires, virtual reality en nieuwe innovatieve formats. Zo is er bijvoorbeeld een sterke aanwezigheid van Brussel op het Filmfestival van Venetië, met drie wereldpremières (The Faithful, Killers, Hannah).

Bijzondere aandacht gaat ook naar de strategieën om buitenlandse investeerders aan te trekken in Brussel, met name in de context van de Brexit. Het mediapark-project in Schaarbeek wordt zeer vaak in de kijker gezet.

screen.brussels online

Naast alle diensten aangeboden door screen.brussels - projectondersteuning, begeleiding  en financiering van bedrijven en onthaal van filmsets – werden een hele reeks gezamenlijke projecten uitgevoerd. De nieuwe website, www.screen.brussels, heeft de ambitie om dé gids te worden met professionals uit het Brussels Gewest en daarbij vraag en aanbod gemakkelijker te laten samenkomen.