De Brusselse exporteurs geïnteresseerd in onze gerichte acties in Afrika

Ik heb 8 handelsmissies op het Afrikaanse continent geleid. In 2018 vond één derde van de Brusselse missies daar plaats en ons netwerk van economische en handelsattachés (EHA) kreeg er net 2 bijkomende locaties bij, beiden op dit continent: Dakar en Tunis.

In een periode waarin de Afrikaanse landen hun partenariaten diversifiëren, is het essentieel voor onze ondernemers om te kunnen rekenen op plaatselijke ondersteuning en aangepaste begeleiding. Een forse toename van de groei (2015-2017) leidden er tot grote infrastructuurwerken met een positieve weerslag voor heel wat sectoren.

In deze context heb ik de voorkeur gegeven aan groeisectoren waar we een expertise hebben : duurzaam bouwen, transport, technologische sector, juridische of financiële diensten. Deze doelgerichtheid voor een maximale efficiëntie van de acties en om zo goed mogelijk bij te dragen tot de ontwikkeling en het welzijn van de bevolkingen.

 

De burgeropleidingen « Leren reageren in noodsituaties » zijn opnieuw een groot succes

De burgeropleidingen « Leren reageren in noodsituaties » zijn opnieuw een groot succes. Verdiende felicitaties voor de deelnemers en de opleiders.
BEDANKT voor hun motivatie en hun beschikbaarheid.

Ik heb net de statistieken van 2018 bekeken en heb verheugd kunnen vaststellen dat bijna een duizendtal deelnemers de juiste reflexen in noodsituaties aangeleerd hebben. Alle leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd, en vooral de 40-50 jarigen.

Ik merk ook dat de vrouwen zich talrijk gemobiliseerd hebben, ze zijn goed voor 63 % van de ingeschrevenen.

Ik heb dit initiatief gelanceerd als antwoord op een dynamiek van de burger in de nasleep van de aanslagen van maart 2016. Ik heb het sindsdien elk jaar herhaald, en met succes. Van de 300 personen die deelgenomen hebben aan de enquête, zouden 98% de opleiding aanraden aan hun omgeving !

Staatssecretaris Cécile Jodogne ontving deze donderdag 25 oktober om 14u de brandweerlieden

Cécile Jodogne ontving een delegatie van brandweerlieden, onderofficieren en vakbondsafgevaardigden. De Staatssecretaris heeft de tijd genomen om naar hen te luisteren en uit te wisselen over hun bezorgdheden op het terrein.

Na afloop van deze serene en constructieve discussie, zijn Cécile Jodogne en de delegatie van brandweerlieden overeengekomen om opnieuw samen te komen in de loop van de week van 5 november 2018. In tussentijd schort de brandweer eventuele verdere acties op.

De DBDMH werft aan

Verschillende oproepen tot kandidaatstelling werden op 10 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp werft drie officier-departementshoofden en twee directeur-diensthoofden aan.

Officier-departementshoofden

De kandidaten moeten beschikken over ten minste negen jaar anciënniteit in het hoger kader binnen de DBDMH of een hulpverleningszone van het land ten minste van categorie 3 en houder zijn van het brevet OFF3.

De mandaten zijn in te vullen voor de departementen “Operaties”, “Preventie” en “Preparatie”.

De DBDMH moet de kandidatuurdossiers uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen en de kandidatuurprocedure vereist de voorafgaandelijke indiening van een beheersplan.

Alle nuttige informatie om uw dossier in te dienen vindt u hier.

Directeur-diensthoofden

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma hoger onderwijs en ten minste negen jaar anciënniteit tellen in niveau A of een equivalent niveau en zes jaar in een leidende functie.

De twee mandaten zijn in te vullen voor de diensten HRM en transversale administratieve diensten enerzijds en voor de diensten financiën/begroting, IT en logistiek anderzijds.

De DBDMH moeten de kandidatuurdossiers uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen en de kandidatuurprocedure vereist de voorafgaandelijke indiening van een beheersplan.

Alle nuttige informatie om uw dossier in te dienen vindt u hier.

De diversiteit van de Brusselse export zal blijken uit de volgende Brussels Best Exporters

Komende 28 juni zal Cécile Jodogne de Brusselse award voor export overhandigen aan één van de genomineerde ondernemingen ter gelegenheid van de vierde editie van de “Brussels Best Exporters”. 31 kandidatuurdossiers werden ingediend. Ze werden grondig geanalyseerd door de jury georganiseerd door Brussel Invest & Export en samengesteld uit specialisten uit de economische en academische wereld.

Drie ondernemingen werden genomineerd in de categorie “goederen”, en evenveel in de categorie “diensten”. De activiteitensectoren zijn heel uiteenlopend : veiligheid en spoorwegsignalisatie, brouwerij, softwareprogramma voor sponsoring en mecenaat, bio biscuits, videoproductie, communicatie via satelliet.  

Voor elke categorie zal één laureaat worden bekroond. Alle deelnemende bedrijven zullen in de bloemetjes worden gezet en zullen tijdens dit evenement worden voorgesteld. We komen hier later zeker op terug.