De DBDMH werft aan

Verschillende oproepen tot kandidaatstelling werden op 10 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp werft drie officier-departementshoofden en twee directeur-diensthoofden aan.

Officier-departementshoofden

De kandidaten moeten beschikken over ten minste negen jaar anciënniteit in het hoger kader binnen de DBDMH of een hulpverleningszone van het land ten minste van categorie 3 en houder zijn van het brevet OFF3.

De mandaten zijn in te vullen voor de departementen “Operaties”, “Preventie” en “Preparatie”.

De DBDMH moet de kandidatuurdossiers uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen en de kandidatuurprocedure vereist de voorafgaandelijke indiening van een beheersplan.

Alle nuttige informatie om uw dossier in te dienen vindt u hier.

Directeur-diensthoofden

De kandidaten moeten houder zijn van een diploma hoger onderwijs en ten minste negen jaar anciënniteit tellen in niveau A of een equivalent niveau en zes jaar in een leidende functie.

De twee mandaten zijn in te vullen voor de diensten HRM en transversale administratieve diensten enerzijds en voor de diensten financiën/begroting, IT en logistiek anderzijds.

De DBDMH moeten de kandidatuurdossiers uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen en de kandidatuurprocedure vereist de voorafgaandelijke indiening van een beheersplan.

Alle nuttige informatie om uw dossier in te dienen vindt u hier.