Cécile JODOGNE - STAATSSCRETARIS VOOR HET BRUSSELSE GEWEST MINISTER VAN DE BRUSSELSE FRANSTALIGE REGERING

Nieuws

01/02/2018

Vandaag, donderdag 1 februari 2018, heeft de Brusselse Regering de Heer Philippe de Wergifosse aangeduid voor de functie van Administratieve Coördinator van rang A5 bij de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Deze beslissing werd genomen op basis van het advies van een onafhankelijke selectiecommissie die zich, na de geschiktheid van de competenties, de relationele vaardigheden en de managementcapaciteiten te hebben onderzocht, bij meerderheid van de stemmen uitgesproken heeft voor de kandidatuur van dhr. Philippe de Wergifosse. Hij zal in functie treden op 1 maart 2018.

01/02/2018

Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Cécile Jodogne, neemt akte van de beslissing van het Uitgebreid Bureau van het Brussels Parlement om aan de plenaire vergadering voor te stellen een bijzondere “DBDMH” commissie in te stellen naar aanleiding van de hoorzittingen van afgelopen weken.  Deze hoorzittingen hebben in ruime mate aangetoond dat er al meer dan twintig jaar onregelmatigheden zijn.

De bijzondere commissie zal het bijgevolg mogelijk maken om de voorgaande Ministers en Staatssecretarissen belast met de DBDMH aan te horen.

24/01/2018

Secteur audiovisuel - screen.brusselsDankzij de gezamenlijke inspanningen van de verschillende diensten van screen.brussels beschikt de audiovisuele sector nu over een coherente begeleidingsstructuur aangepast aan alle behoeften van de sector. Screen.brussels werd in het leven geroepen om deze innovatieve en veelbelovende sector te ondersteunen, en kan ondertussen goede resultaten en een uitstekende balans voorleggen voor 2017.

22/01/2018

Brussel - Dakar - economische missie Staatssecretaris Cécile Jodogne heeft op 22 januari het startschot gegeven van de economische missie die ze leidt in Senegal. Een delegatie van Brusselse, Waalse en Vlaamse ondernemingen neemt eraan deel tot 24 januari 2018.

Deze delegatie telt een vijftigtal ondernemingen, waarvan zestien Brusselse, die actief zijn in verschillende sectoren. Senegal wordt vandaag beschouwd als een van de meest stabiele landen van het Afrikaanse continent met een van de best presterende economieën in Afrika bezuiden de Sahara.

19/01/2018

Hub.brusselsGisterenmiddag werden de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven onthuld aan de pers. Atrium, Impulse en Brussel Invest & Export fusioneren en worden hub.brussels !

Cécile Jodogne, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en diens collega bij de Brusselse Regering Didier Gosuin, Minister voor Tewerkstelling, Economie, Beroepsopleiding en Gezondheid, maakten van de gelegenheid gebruik om iedereen even te herinneren aan de opdrachten van de instelling die in de eerste plaats bedoeld is om de Brusselse economie te ontwikkelen en de evolutie ervan te versnellen.

16/01/2018

hoorzittingen DBDMHVanmorgen hebben de opeenvolgende directeurs van de DBDMH in de commissie binnenlandse zaken van het Brussels Parlement, hun standpunt toegelicht wat betreft de werking van de ION tijdens hun mandaat. De hoorzittingen van de operationelen  en de vakbonden over het beheer van de overheidsopdrachten tussen 2012 en 2015 worden de komende weken verwacht. Na deze hoorzittingen zal Staatssecretaris Cécile Jodogne een antwoord geven op de elementen die in de Commissies werden aangehaald en zal ze herhalen welke maatregelen genomen worden om tegemoet te komen aan de moeilijke situatie bij de DBDMH.

Pagina's